Stěna grafu

Otevře dialog Stěna grafu, kde můžete upravit vlastnosti stěny grafu. Stěna grafu je "svislé" pozadí za datovou oblastí grafu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Stěna grafu(grafy)


Čára

Nastavte možností formátování vybrané čáry nebo čáry, kterou chcete nakreslit. Také je možné k čáře přidat šipky nebo změnit symbol diagramu.

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby nebo prvku dokumentu.

Průhlednost

Nastavení průhlednosti výplně vybraného objektu.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!