Mřížka

Otevře dialog Mřížka, kde můžete určit vlastnosti mřížky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Mřížka - Hlavní mřížka osy X, Y, Z / Vedlejší mřížka osy X, Y, Z / Mřížky všech os (grafy)


Čára

Nastavte možností formátování vybrané čáry nebo čáry, kterou chcete nakreslit. Také je možné k čáře přidat šipky nebo změnit symbol diagramu.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!