Umístění

Určuje umístění os.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Osy - Osa X - Umístění (grafy)


Přímka osy

Zvolte, kde se protnou osy: na začátku, na konci, na určené hodnotě nebo v kategorii.

Umístění osy

Na značkách

Určuje, že se osa umístí na první či poslední značku. To způsobí, že vizuální prvky pro datové body budou začínat nebo končit na hodnotě osy.

Mezi značkami

Určuje, že se osa umístí mezi značky. To způsobí, že vizuální prvky pro datové body budou začínat nebo končit v určitém odstupu od hodnoty osy.

Popisky

Umístění popisků

Zvolte umístění popisků: poblíž osy, poblíž osy (opačná strana), mimo začátek, mimo konec.

Značky intervalu

Hlavní:

Určuje, zda mají být značky na vnitřní nebo vnější straně osy. Můžete je zkombinovat a nechat si zobrazit značky na obou stranách.

Vnitřní

Určuje, že se značky zobrazí na vnitřní straně osy.

Vnější

Určuje, že se značky zobrazí na vnější straně osy.

Vedlejší:

Tato část dialogového okna slouží k nastavení vedlejších značek stupnice mezi hlavními značkami osy. Můžete zaškrtnout obě políčka. Výsledkem jsou čáry označující hodnoty zobrazené po obou stranách osy.

Vnitřní

Určuje, že se značky vedlejšího intervalu zobrazí na vnitřní straně osy.

Vnější

Určuje, že se značky vedlejšího intervalu zobrazí na vnější straně osy.

Umístění značek

Zvolte umístění značek: u popisků, u osy nebo u osy a popisků.

Podpořte nás!