Osy

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete upravit vlastnosti zvolené osy. Název okna závisí na zvolené ose.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Osa - Osa X/Vedlejší osa X/Osa Z/Všechny osy (grafy)


Dialog Osa Y obsahuje více možností. U grafů XY je také dialog osy X doplněn o kartu Měřítko.

note

Úprava měřítka osy X je možná pouze u grafů typu XY.


Čára

Nastavte možností formátování vybrané čáry nebo čáry, kterou chcete nakreslit. Také je možné k čáře přidat šipky nebo změnit symbol diagramu.

Určete formátování a písmo, které chcete použít.

Zarovnání

Upraví zarovnání popisků os nebo popisů grafu.

Podpořte nás!