Zarovnání

Upraví zarovnání popisu grafu.

Některé možnosti nejsou k dispozici pro všechny druhy popisků. Např. jsou jiné volby pro 2D a 3D grafy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Popis (grafy)


Otočit text

Určuje směr textu v buňkách. Klepnutím na jedno z tlačítek ABCD vyberete požadovaný směr.

Kolo ABCD

Klepnutím kamkoliv na kolo určíte orientaci textu. Písmena "ABCD" na tlačítku odpovídají novému nastavení.

Tlačítko ABCD

Text v buňkách se bude zobrazovat svisle.

Ikona poznámky

Pokud zvolíte svislé popisky osy X, může dojít k oříznutí textu čarou osy X.


Stupně

Umožňuje ručně zadat úhel orientace textu.

Ikona poznámky

Je-li rozměr grafu příliš malý, mohou vzniknout problémy se zobrazením popisků. Ty lze odstranit zvětšením grafu nebo zmenšením velikosti písma.


Podpořte nás!