Popis

Upraví vlastnosti vybraného popisu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte dialog Formát - Formát výběru - Popis (grafy)


Čára

Nastavte možností formátování vybrané čáry nebo čáry, kterou chcete nakreslit. Také je možné k čáře přidat šipky nebo změnit symbol diagramu.

Oblast (pozadí, zvýraznění)

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby nebo prvku dokumentu.

Průhlednost

Nastavení průhlednosti výplně vybraného objektu.

Určete formátování a písmo, které chcete použít.

Zarovnání

Upraví zarovnání popisu grafu.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!