Datové řady

Slouží ke změně vlastností vybrané datové řady. Po vybrání jedné datové řady je možné tento dialog vyvolat pomocí Formát - Formát výběru... Některé dále popisované položky jsou dostupné pouze pro 2D nebo 3D grafy.

note

Všechny změny, které v tomto dialogovém okně provedete, ovlivní celou datovou řadu. Změníte-li například barvu, změní svou barvu všechny prvky vybrané datové řady.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte dialog Formát - Formát výběru - Datové řady (grafy)


Čára

Nastavte možností formátování vybrané čáry nebo čáry, kterou chcete nakreslit. Také je možné k čáře přidat šipky nebo změnit symbol diagramu.

Oblast (pozadí, zvýraznění)

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby nebo prvku dokumentu.

Průhlednost

Nastavení průhlednosti výplně vybraného objektu.

Určete formátování a písmo, které chcete použít.

Popisky dat

Otevře dialog Popisky dat, který umožňuje nastavení popisků dat.

Chybová čára osy Y

Pro zobrazení chybových úseček v 2D grafech použijte dialog Chybové úsečky X nebo Y.

Možnosti

Použijte dialog pro definici některých voleb, které jsou dostupné pro specifické typy grafu. Obsah dialogu Možnosti se mění s typem grafu.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!