Formát výběru

Zobrazí možnosti nastavení vybraného objektu. V závislosti na typu vybraného objektu příkaz otevře dialog, který můžete otevřít také pomocí následujících příkazů nabídky Formát:

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Formát výběru (grafy)


Stěna grafu

Otevře dialog Stěna grafu, kde můžete upravit vlastnosti stěny grafu. Stěna grafu je "svislé" pozadí za datovou oblastí grafu.

Plocha grafu

Otevře dialog Plocha grafu, kde můžete upravit vlastnosti plochy grafu. Plocha grafu je pozadí za všemi prvky grafu.

Pata grafu

Otevře dialog Pata grafu, kde můžete upravit vlastnosti paty grafu. Pata grafu je dolní oblast ve 3D grafech. Tato funkce je k dispozici jen pro 3D grafy.

Popis

Upraví vlastnosti vybraného popisu.

Legenda

Určuje ohraničení, výplň a vlastnosti znaků legendy.

Osa X

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete upravit vlastnosti zvolené osy.

Osa Y

Otevře dialog Osa Y, ve kterém můžete upravit vlastnosti osy Y.

Mřížka

Otevře dialog Mřížka, kde můžete určit vlastnosti mřížky.

Datový bod

Tento dialog umožní změnit nastavení vybraného datového bodu. Dialog je zobrazen pokud vyberete jeden datový bod a poté zvolíte Formát - Formát výběru.... Některé položky jsou dostupné pouze pro 2D nebo 3D grafy.

Datové řady

Slouží ke změně vlastností vybrané datové řady. Po vybrání jedné datové řady je možné tento dialog vyvolat pomocí Formát - Formát výběru... Některé dále popisované položky jsou dostupné pouze pro 2D nebo 3D grafy.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!