Mřížky

Přiřazením čar mřížky je možné osy rozdělit na sekce. To zlepší přehlednost, zvláště pokud pracujete s velkými grafy. Ve výchozím nastavení je aktivní hlavní mřížka osy Y.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Mřížka (grafy)

Na liště Formátování klepněte na

Icon

Vodorovné mřížky

Icon

Svislé mřížky


Hlavní mřížky

Určuje, která osa bude zobrazena jako hlavní mřížka.

Osa X

Přidá do grafu mřížku osy X.

Ikona Svislé mřížky na liště Formátování přepíná zobrazení mřížky pro osu X. Přepínají se tři stavy zobrazení: bez mřížky, hlavní mřížka a obě mřížky (hlavní a vedlejší). Změna ovlivní zaškrtávací pole v dialogovém okně Vložit - Mřížky.

Icon

Vodorovné mřížky

Osa Y

Přidá do grafu mřížku osy Y.

Ikona Vodorovné mřížky na liště Formátování přepíná zobrazení mřížky pro osu Y. Přepínají se tři stavy zobrazení: bez mřížky, hlavní mřížka a obě mřížky (hlavní a vedlejší). Změna ovlivní zaškrtávací pole v dialogovém okně Vložit - Mřížky.

Icon

Svislé mřížky

Osa Z

Přidá do grafu mřížku osy Z. Tato možnost je dostupná pouze pro 3D grafy.

Vedlejší mřížky

Zvolte zobrazení vedlejší mřížky pro jednotlivé osy. Při zapnutí vedlejší mřížky se zmenší rozestup mřížky.

Osa X

Přidá mřížku, která rozdělí osu X na menší části.

Osa Y

Přidá mřížku, která rozdělí osu Y na menší části.

Osa Z

Přidá mřížku, která rozdělí osu Z na menší části. Tato možnost je dostupná pouze pro 3D grafy.

Podpořte nás!