Chybové úsečky os X/Y

Pro zobrazení chybových úseček v 2D grafech použijte dialog Chybové úsečky X nebo Y.

Pokud je vybrán prvek datové řady, je tento příkaz použit pouze pro danou datovou řadu. Pokud není vybrán žádný prvek, příkaz se použije pro všechny datové řady.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Chybové úsečky X nebo Vložit - Chybové úsečky Y (grafy)


Chybová úsečka je zobrazena v intervalu od x/y - ZápornáChybováHodnota do x/y + KladnáChybováHodnota. V tomto zápisu je x nebo y hodnota datových bodů. Pokud je vybrána "směrodatná odchylka", x nebo y je střední hodnota datové řady. ZápornáChybováHodnota a KladnáChybováHodnota označují hodnoty vypočítané funkcí pro chybové úsečky nebo zadáné explicitně.

Ikona poznámky

V nabídce Vložit - Chybové úsečky X/Y je tento příkaz dostupný jen pro 2D grafy.


Chybová kategorie

V části Chybová kategorie je možné vybrat z několika způsobů zobrazení chybové kategorie.

Žádná

Nezobrazí žádné chybové úsečky.

Konstantní hodnota

Zobrazí konstantní hodnoty, které určíte v oblasti Parametry.

Procentuálně

Zobrazí procenta. Toto zobrazení odkazuje na odpovídající datové body. Procenta nastavte v oblasti Parametry.

Funkce

Vyberte funkci pro výpočet chybových úseček.

Standardní chyba: Zobrazí standardní chybu.

Rozptyl: Zobrazí rozptyl vypočítaný z počtu datových bodů a příslušných hodnot.

Směrodatná odchylka: Zobrazí směrodatnou odchylku (druhá odmocnina rozptylu). Na rozdíl od jiných funkcí představuje střed chybové úsečky střední hodnota.

Hranice chyby: Zobrazí hranici chyby v procentech podle největší hodnoty ve skupině dat. Procenta nastavte v oblasti Parametry.

Oblast buněk

Klepněte na Oblast buněk a poté určete oblast buněk, ze které chcete definovat kladné a záporné hodnoty chybové úsečky.

Z tabulky dat

Pro graf s vlastními daty je možné vložit hodnoty pro chybové úsečky do tabulky dat grafu. V dialogu Tabulka dat se zobrazí další sloupce s názvy Kladné Chybové hodnoty X nebo Y a Záporné Chybové hodnoty X nebo Y.

Stejná hodnota pro obě

Povolí použít kladnou chybovou hodnotu také jako zápornou chybovou hodnotu. Budete moci měnit pouze hodnoty v poli "Kladné (+)". Tyto hodnoty se automaticky zkopírují do pole "Záporné (-)".

Ukazatel chyby

Určuje ukazatel chyby.

Kladné a záporné

Zobrazí kladné a záporné chybové úsečky.

Kladné

Zobrazí kladné chybové úsečky.

Záporné

Zobrazí pouze záporné chybové úsečky.

Podpořte nás!