Osy

Určuje, které osy mají být v grafu zobrazeny.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Osy (grafy)


Hlavní osa

Osa X

Zobrazí osu X s podružným rozdělením.

Osa Y

Zobrazí osu Y s podružným rozdělením.

Osa Z

Zobrazí osu Z s podružným rozdělením. Tuto osu lze zobrazit jen ve 3D grafech.

Vedlejší osa

V této oblasti je možné přiřadit do grafu vedlejší osu. Pokud již je této ose přiřazena datová řada, LibreOffice automaticky zobrazí osu a popis. Později můžete toto nastavení změnit. Pokud ještě ose nebyla přiřazena žádná data a aktivujete tuto oblast, použijí se pro vedlejší osu hodnoty z hlavní osy Y.

Osa X

Zobrazí v grafu vedlejší osu X.

Osa Y

Zobrazí v grafu vedlejší osu Y.

Ikona tipu

Hlavní osa a vedlejší osa mohou mít jiné měřítko. Například jedna osa může mít měřítko 2 cm a druhá 1 cm.


Podpořte nás!