Popisky dat

Otevře dialog Popisky dat, který umožňuje nastavení popisků dat.

Pokud je vybrán prvek datové řady, je tento příkaz použit pouze pro danou datovou řadu. Pokud není vybrán žádný prvek, příkaz se použije pro všechny datové řady.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Popisky dat (grafy)

Zvolte kartu Formát - Formát výběru - Datový bod/Datová řada - Popisky dat (pro datové řady a datové body) (grafy)


Zobrazit hodnotu jako číslo

Zobrazí absolutní hodnoty datových bodů.

Formát čísla

Otevře dialogové okno pro výběr formátu čísla.

Zobrazit hodnotu jako procento

Zobrazí procentuální hodnoty datových bodů v každém sloupci.

Formát procent

Otevře dialogové okno pro výběr formátu procent.

Zobrazit kategorii

Zobrazí popisky datových bodů.

Zobrazit klíč legendy

Zobrazí vedle každého popisku datového bodu ikonu z legendy.

Oddělovač

Vybere oddělovač mezi vícenásobnými textovými řetězci ve stejném objektu.

Umístění

Vybere relativní umístění popisků dat v objektu.

Směr textu

Zadejte směr textu pro odstavec, který využívá komplexní rozvržení textu. Tato funkce je dostupná, jen pokud je zapnuta podpora komplexního textu.

Otočit text

Otočení popisků dat nastavíte klepnutím na požadované místo kruhové stupnice.

Zadejte pro popisky dat úhel otočení orientovaný proti směru hodinových ručiček.

Podpořte nás!