Legenda

Otevře dialog Legenda, který umožňuje změnit umístění legendy v grafu a určit zda má být legenda zobrazena.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Legenda (grafy)

Zvolte kartu Formát - Legenda - Umístění (grafy)


Pro zobrazení nebo skrytí legendy klepněte na ikonu Legenda zap/vyp na liště Formátování.

Icon

Legenda zap/vyp

Zobrazení

Určuje, zda se má zobrazovat legenda grafu. Tato volba je k dispozici jedině pokud zobrazíte dialog pomocí nabídky Vložit - Legenda.

Umístění

Vyberte umístění legendy:

Vlevo

Umístí legendu nalevo od grafu.

Nahoře

Umístí legendu nad graf.

Vpravo

Umístí legendu napravo od grafu.

Dole

Umístí legendu pod graf.

Orientace textu

Tato funkce je dostupná, pouze pokud je povolena podpora komplexního rozvržení textu v - Jazyky a národní prostředí - Obecné.

Směr textu

Zadejte směr textu pro odstavec, který využívá komplexní rozvržení textu. Tato funkce je dostupná, jen pokud je zapnuta podpora komplexního textu.

Překrytí

Určuje, zda má legenda překrývat graf. Vypnutím této možnosti legendu zobrazíte nad prázdnou části oblasti grafu místo vedle této oblasti. Tím zvětšíte oblast s vykreslenými prvky na celou oblast grafu a zlepšíte jejich čitelnost.

Podpořte nás!