Tabulka dat

Otevře dialogové okno Tabulka dat, ve kterém můžete upravit data grafu.

Dialog Tabulka dat není k dispozici, pokud vložíte graf založený na sešitu Calc nebo tabulce Writer.

Ikona poznámky

Některé změny se projeví až po uzavření a znovuotevření dialogového okna.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Tabulka dat grafu (grafy)

Na liště Formátování klepněte na

Ikona

Data grafu


Pro zjištění více informací o ovládacím prvku stiskněte Shift+F1 a ukažte na daný ovládací prvek.

Pro změnu dat grafu

Když vytvoříte graf založený na výchozích datech nebo zkopírujete graf do dokumentu, můžete otevřít dialog Tabulka dat a zadat vlastní údaje. Náhled grafu se mění podle zadávaných dat.

Po zavření dialogu Tabulka dat se graf upraví podle nových dat. Pro odstranění změn zvolte Úpravy - Zpět.

  1. Vložte nebo vyberte graf, který není založen na údajích z buněk.

  2. Otevřete dialog Tabulka dat příkazem Zobrazit - Tabulka dat grafu.

    Datové řady jsou organizovány ve sloupcích. Sloupec zcela vlevo představuje kategorie nebo datové popisky. Obsah tohoto sloupce je vždy formátován jako text. Pro zadání vedlejších popisků je možné vložit další textové sloupce.

  3. Klepněte na buňku v dialogu a upravte její obsah. Po klepnutí na jinou buňku se aktualizuje náhled.

  4. Do textového pole nad sloupcem zadejte název datové řady.

  5. Pomocí ikon nad tabulkou můžete vložit nebo odstranit řádky a sloupce. U datových řad s více sloupci lze vložit nebo odstranit jen celé datové řady.

  6. Pořadí datových řad v grafu je stejné jako v tabulce dat. Pomocí ikony Posunout řadu vpravo můžete prohodit aktuální sloupec se sloupcem vpravo.

  7. Pořadí kategorií nebo datových bodů grafu je stejné jako v tabulce dat. Pomocí ikony Posunout řádek dolů můžete prohodit aktuální řádek s řádkem pod ním.

Podpořte nás!