Ke zpřístupnění této funkce...

Zvolte Zobrazit - Tabulka dat grafu (grafy)

Na liště Formátování klepněte na

Ikona

Data grafu

Zvolte Vložit - Popisy (grafy)

Zvolte Vložit - Legenda (grafy)

Zvolte kartu Formát - Legenda - Umístění (grafy)

Zvolte Vložit - Popisky dat (grafy)

Zvolte kartu Formát - Formát výběru - Datový bod/Datová řada - Popisky dat (pro datové řady a datové body) (grafy)

Zvolte Vložit - Osy (grafy)

Zvolte Vložit - Mřížka (grafy)

Na liště Formátování klepněte na

Icon

Vodorovné mřížky

Icon

Svislé mřížky

Zvolte Vložit - Chybové úsečky X nebo Vložit - Chybové úsečky Y (grafy)

Zvolte Vložit - Spojnice trendu (grafy)

Zvolte Vložit - Speciální znak (grafy)

Zvolte Formát - Formát výběru (grafy)

Zvolte dialog Formát - Formát výběru - Datový bod

Zvolte dialog Formát - Formát výběru - Datové řady (grafy)

Zvolte kartu Formát - Formát výběru - Datové řady - Možnosti (grafy)

Zvolte Formát - Popis (grafy)

Zvolte dialog Formát - Formát výběru - Popis (grafy)

Zvolte dialog Formát - Formát výběru - Popis (grafy)

Zvolte Formát - Popis (grafy)

Zvolte Formát - Osy (grafy)

Zvolte Formát - Legenda nebo v grafu vyberte legendu a zvolte Formát - Formát výběru (grafy)

Zvolte Formát - Osa - Osa X/Vedlejší osa X/Osa Z/Všechny osy (grafy)

Zvolte Formát - Osa - Osa Y/Vedlejší osa Y (grafy)

Zvolte kartu Formát - Osy - Osa Y - Měřítko (grafy)

Zvolte kartu Formát - Osy - Osa X - Umístění (grafy)

Zvolte kartu Formát - Osy - Osa Y - Umístění (grafy)

Zvolte Formát - Mřížka (grafy)

Zvolte Formát - Mřížka - Hlavní mřížka osy X, Y, Z / Vedlejší mřížka osy X, Y, Z / Mřížky všech os (grafy)

Zvolte Formát - Stěna grafu(grafy)

Zvolte Formát - Pata grafu (grafy)

Zvolte Formát - Plocha grafu (grafy)

Zvolte Formát - Typ grafu (grafy)

Na liště Formátování klepněte na

Icon

Upravit typ grafu

Zvolte Formát - 3D pohled (grafy)

Zvolte Formát - Uspořádání (grafy)

Otevřete místní nabídku a zvolte Uspořádání (grafy)

Icon

Vodorovné mřížky

Icon

Zobrazit/skrýt popis(y) os

Icon

Svislé mřížky

Icon

Vložit graf

Zvolte Vložit - Graf

Icon

Vložit graf

Zvolte Vložit - Graf

Icon

Vložit graf

Poklepejte na graf a zvolte Formát - Oblasti dat

V dialogu Typ grafu u čárového grafu nebo XY (bodového) grafu, který zobrazuje čáry, zvolte Vyhlazené v rozbalovacím seznamu Typ čáry a poté klepněte na tlačítko Vlastnosti.

V dialogu Typ grafu u čárového grafu nebo XY (bodového) grafu, který zobrazuje čáry, zvolte Stupňové v rozbalovacím seznamu Typ čáry a poté klepněte na tlačítko Vlastnosti.

Podpořte nás!