Vlastnosti LibreOffice Calc

LibreOffice Calc je tabulkový procesor, který je možné použít pro výpočty, analýzu a správu údajů. Také je možné importovat, upravovat a ukládat sešity Microsoft Excel.

Výpočty

LibreOffice Calc vám poskytuje funkce (včetně statistických a bankovních funkcí), s nimiž je možné vytvářet vzorce a provádět složité výpočty ze zadaných údajů.

Při vytváření funkcí je možné využít Průvodce funkcí

Výpočty předpovědí

Užitečná je schopnost okamžitě zobrazit výsledky změn provedených na jednom prvku výpočtu složeného z více prvků. Například můžete vidět, jak změna doby při výpočtu půjčky ovlivní úroky nebo výši splátek. Také je možné spravovat velké tabulky pomocí použití různých předem vytvořených scénářů.

Databázové funkce

Použijte sešity k uspořádání, ukládání a filtrování svých dat.

LibreOffice Calc vám umožňuje přetáhnout tabulky z databází nebo použít sešit jako zdroj dat pro vytváření hromadných dopisů v LibreOffice Writer.

Uspořádání dat

Pomocí několika klepnutí je možné přeuspořádat sešit tak, aby zobrazoval nebo skrýval určité oblasti dat, naformátovat rozsahy podle zvláštních podmínek nebo rychle vypočítat mezisoučty a součty.

Dynamické grafy

LibreOffice Calc vám umožňuje prezentovat data ze sešitů pomocí dynamických grafů, které se automaticky aktualizují při změně údajů.

Načítání a ukládání souborů Microsoft

Pomocí filtrů LibreOffice můžete převádět soubory MS Excelu, nebo načítat a ukládat soubory mnoha dalších formátů.

Podpořte nás!