Lišta Nástroje

Lištu Nástroje použijte pro přístup k nejčastěji používaným příkazům.

Vložit

Klepnutím na šipku vedle ikony bude otevřena nástrojová lišta Vložit , kde je možné do aktuálního listu vložit obrázky nebo speciální znaky.

Ikonka

Vložit

Vložit buňky

Klepnutím na šipku vedle ikony bude otevřena nástrojová lišta Vložit buňky, kde je možné vkládat buňky, řádky a sloupce do aktuálního listu.

Ikona

Vložit buňky

Ovládací prvky

Nástrojová lišta nebo podnabídka Ovládací prvky formuláře obsahuje nástroje, které vám pomohou při vytváření interaktivních formulářů.

Ikona Vybrat

Ovládací prvky formuláře

Automatický formát

Použijte tento příkaz, chcete-li použít automatický formát na vybranou oblast nebo pro definování vlastních automatických formátů.

Ikona Styly automatického formátu

Automatický formát

Zvolit motiv vzhledu

Použije na označené buňky styl formátování.

Ikona

Zvolit motiv vzhledu

Automatický filtr

Automaticky filtruje označenou oblast buněk a vytvoří pole se seznamem, ve kterém je možné vybrat, které položky chcete zobrazit.

Ikonka

Automatický filtr

Standardní filtr

Umožňuje nastavit možnosti filtrování.

Ikona

Standardní filtr

Rozšířený filtr

Nastavení rozšířeného filtru.

Spustit

Otevře dialog, ve kterém je možné vybrat zdroj pro kontingenční tabulku a poté tabulku vytvořit.

Euro konvertor

Převede částky v měnách nalezených v dokumentech aplikace LibreOffice Calc a v polích a tabulkách aplikace LibreOffice Writer na eura.

Definovat

Otevře dialogové okno, ve kterém je možné pojmenovat vybranou oblast nebo vzorec.

Hledání řešení

Otevře dialog, kde je možné vyřešit rovnici s proměnnou.

Seskupit

Definuje označenou oblast buněk jako skupinu řádků či sloupců.

Ikona

Seskupit

Zrušit seskupení

Zruší seskupení výběru. U vnořených seskupení se odstraní poslední přidané řádky či sloupce.

Ikona

Zrušit seskupení

Podpořte nás!