Lišta Obrázek

Lišta Obrázek se zobrazí, když do listu vložíte obrázek nebo vyberete již vložený.

Filtr obrázku

Tato ikona na liště Obrázek otevře lištu Filtr obrázku, kde je možné na vybraný obrázek použít různé filtry.

Ikona Filtr

Filtr

Grafický režim

Zobrazí seznam atributů vybraného grafického objektu. Vložené nebo připojené grafické objekty se nezmění, mění se jen zobrazení objektu.

styl bunky

Grafický režim

Barva

Otevře nástrojovou lištu Barva, kde můžete upravit některé vlastnosti vybraného objektu.

Průhlednost

Určuje průhlednost grafického objektu. Jsou možné hodnoty od 0% (neprůhledné) do +100% (průhledné).

Ikona

Průhlednost

Oříznout

Otevře dialog pro oříznutí vloženého obrázku. Ořízne se jen zobrazení, obrázek se nezmění. Tato funkce je dostupná jen je-li označen grafický bitový objekt.

V Impressu a Draw se po klepnutí na ikonu nezobrazí dialogové okno, ale osm ořezových úchytů. Pokud chcete pro oříznutí použít dialogové okno, otevřete místní nabídku vybraného obrázku a zvolte Oříznout obrázek.

Obrázek oříznete přesunutím ořezových úchytů.

ikona

Oříznout

Ukotvení

Umožňuje přepínat mezi možnostmi ukotvení.

Z nástrojových lišt:

Ikona Ukotvení

Ukotvit

Přenést do popředí

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Ikona Přenést do popředí

Přenést do popředí

Odsunout do pozadí

Přesune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Ikona Odsunout do pozadí

Odsunout do pozadí

Na popředí

Přesune vybraný objekt před text.

Ikona Na popředí

Na popředí

Na pozadí

Přesune vybraný objekt za text.

Ikona Na pozadí

Na pozadí

Zarovnání

Upraví zarovnání vybraných objektů.

Ikonka

Zarovnání

Podpořte nás!