Lišta Náhled tisku

Lišta Náhled tisku je zobrazena, když zvolíte Soubor - Náhled tisku.

Předchozí stránka

Přesune se na předchozí stránku v dokumentu. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, když v nabídce Soubor zvolíte funkci Náhled tisku.

Ikona Předchozí stránka

Předchozí stránka

Další stránka

Přesune se na následující stránku v dokumentu. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, když v nabídce Soubor zvolíte funkci Náhled tisku.

Ikona Další strana

Další stránka

Přesune se na první stránku v dokumentu. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, když v nabídce Soubor zvolíte funkci Náhled tisku.

Ikona První stránka

Přesune se na poslední stránku v dokumentu. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, když v nabídce Soubor zvolíte funkci Náhled tisku.

Ikona Poslední stránka

Přiblížit

Zvětší zobrazení aktuálního dokumentu. Aktuální míra přiblížení se zobrazuje ve stavovém řádku.

Ikona Přiblížit

Přiblížit

Oddálit

Zmenší zobrazení aktuálního dokumentu. Aktuální míra přiblížení se zobrazuje ve stavovém řádku.

Ikona

Oddálit

Celá obrazovka

Skryje nabídky a nástrojové lišty. Chcete-li režim zobrazení na celou obrazovku ukončit, klepněte na tlačítko Celá obrazovka.

Formát stránky

Otevře dialog, ve kterém je možné určit vzhled všech stránek v dokumentu.

Okraje

Zobrazí nebo skryje okraje stránky. Okraje mohou být posouvány pomocí myši a také mohou být nastaveny v dialogovém okně Styl stránky na kartě Stránka.

Měřítko

Posuvník slouží k nastavení měřítka tisknuté tabulky. Měřítko může být nastaveno také v dialogovém okně Styl stránky na kartě List.

Zavřít náhled

Tlačítko Zavřít náhled slouží k ukončení náhledu tisku.

Podpořte nás!