Lišta Vlastnosti kresby

Lišta Vlastnosti objektu kresby pro objekty vybrané v listu obsahuje příkazy pro formátování a zarovnání.

Čára

Nastavení možností formátování vybrané čáry.

Ikona Čára

Čára

Styl šipky

Otevře nástrojovou lištu Styl šipky. Pomocí symbolů je možné určit konce čáry.

Ikona Konce čáry

Styl šipky

Styl čáry

Vyberte styl čáry, který chcete použít.

Ikona Styl čáry

Styl čáry

Tloušťka čáry

Zvolte tloušťku čáry. Můžete přidat měrnou jednotku. Při nulové tloušťce vznikne tenká linka o tloušťce jednoho pixelu výstupního zařízení.

Ikona Tloušťka čáry

Tloušťka čáry

Barva čáry

Zvolte barvu čáry.

Ikona Barva čáry

Barva čáry

Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Ikona Oblast

Oblast

Barva pozadí

Vyberte druh výplně pro vybraný objekt kresby.

Ikona Styl výplně oblasti

Styl výplně oblasti

Otočit

Otočí vybraný objekt.

Ikona Otočit

Otočit

Ukotvení

Umožňuje přepínat mezi možnostmi ukotvení.

Z nástrojových lišt:

Ikona Ukotvení

Ukotvit

Přenést do popředí

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Ikona Přenést do popředí

Přenést do popředí

Odsunout do pozadí

Přesune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Ikona Odsunout do pozadí

Odsunout do pozadí

Na popředí

Přesune vybraný objekt před text.

Ikona Na popředí

Na popředí

Na pozadí

Přesune vybraný objekt za text.

Ikona Na pozadí

Na pozadí

Zarovnání

Upraví zarovnání vybraných objektů.

Ikonka

Zarovnání

Podpořte nás!