Lišta Formátování

Lišta Formátování obsahuje základní příkazy pro ruční formátování.

Určuje, zda bude okno Styly ve kterém je možné přiřadit nebo spravovat styly, zobrazené nebo skryté.

Ikona Styly

Styly

Název písma

Umožňuje vybrat název písma ze seznamu nebo zadat přímo název.

Umožňuje zadat více písem oddělených středníky. Pokud není první písmo k dispozici, použije LibreOffice následující, atd.

Ikonka

Název písma

Velikost písma

Umožňuje zvolit velikost písma ze seznamu, nebo ji zadat ručně.

Tučné

Změní vybraný text na tučný. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo označeno tučně. Je-li slovo nebo výběr již tučně, bude toto formátování odstraněno.

Ikona Tučné

Tučné

Kurzíva

Změní vybraný text na kurzívu. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo změněno na kurzívu. Je-li slovo nebo výběr již kurzívou, bude toto formátování odstraněno.

Ikona Kurzíva

Kurzíva

Podtržené

Podtrhne nebo zruší podtržení označeného textu.

Ikona Podtržené

Podtržené

Barva písma

Klepnutím použijete aktuální barvu písma na vybrané znaky. Pro změnu barvy textu můžete také klepnout a poté přetáhnout výběr. Klepnutím na šipku vedle ikony otevřete lištu Barva písma.

Ikonka

Barva písma

Zarovnat vlevo

Zarovná obsah buňky vlevo.

Ikona Zarovnání vlevo

Zarovnání vlevo

Zarovnat vodorovně na střed

Zarovná obsah buňky vodorovně na střed.

Ikona Na střed

Zarovnat vpravo

Zarovná obsah buňky vpravo.

Ikona Zarovnání vpravo

Zarovnání vpravo

Do bloku

Zarovná obsah buňky k levému a pravému ohraničení buňky.

Ikona Do bloku

Do bloku

Formát čísla: měna

Aplikuje na vybrané buňky výchozí formát měny.

Ikona Formát čísla: měna

Formát čísla: měna

Formát čísla: procento

Použije formát procent na označené buňky.

Ikona

Formát čísla: procento

Formát čísla: výchozí

Použije výchozí formát čísla na označené buňky

Ikona Standardní formát

Formát čísla: standardní

Formát čísla: přidat desetinné místo

Přidá jedno desetinné místo k číslům v označených buňkách.

Ikona Přidat desetinné místo

Formát čísla: přidat desetinné místo

Formát čísla: odstranit desetinné místo

Odebere jedno desetinné místo číslům v označených buňkách.

Ikona Smazat desetinné místo

Formát čísla: odstranit desetinné místo

Zmenšit odsazení

Pro zmenšení levého odsazení aktuálního odstavce nebo obsahu buňky a posun obsahu na předchozí krok tabulátoru klepněte na ikonu Zmenšit odsazení.

Ikona

Zmenšit odsazení

Zvětšit odsazení

Pro zvětšení levého odsazení aktuálního odstavce nebo obsahu buňky a posun obsahu na následující krok tabulátoru klepněte na ikonu Zvětšit odsazení.

Ikona

Zvětšit odsazení

Ohraničení

Po klepnutí na ikonu Ohraničení se otevře lišta Ohraničení, kde je možné upravit ohraničení oblasti listu nebo objektu.

Ikonka

Ohraničení

Barva pozadí

Klepnutím otevřete nástrojovou lištu, kde je možné kliknutím vybrat barvu pozadí odstavce. Barva bude použita jako pozadí aktuálního odstavce nebo vybraných odstavců.

Ikona Barva pozadí

Barva pozadí

Zarovnat nahoru

Zarovná obsah buňky k hornímu okraji buňky.

Ikonka

Zarovnat nahoru

Zarovnat svisle na střed

Zarovná obsah buňky svisle na střed.

Ikonka

Zarovnat svisle na střed

Zarovnat dolů

Obsah buňky zarovná ke spodnímu okraji buňky.

Ikonka

Zarovnat dolů

Formát čísla: datum

Použije na označené buňky formát data.

Formát čísla: exponenciální

Použije na označené buňky exponenciální formát.

Další ikonky

Pokud je zapnuta podpora CTL, zobrazí se další dvě ikonky.

Zleva doprava

Ikona Zleva doprava

Text se zadává zleva doprava.

Zprava doleva

Ikona Zprava doleva

Text formátovaný v jazyce s komplexním rozvržením se zadává zprava doleva.

Podpořte nás!