Nástrojové lišty

V této podnabídce jsou uvedeny nástrojové lišty dostupné v sešitech. Tento přehled popisuje výchozí nastavení nástrojových lišt v LibreOffice.

Lišta Standardní

Lišta Standardní je dostupná v každé aplikaci LibreOffice.

Lišta Formátování

Lišta Formátování obsahuje základní příkazy pro ruční formátování.

Lišta Nástroje

Lištu Nástroje použijte pro přístup k nejčastěji používaným příkazům.

Lišta vzorců

Pomocí této lišty je možné zadávat vzorce.

Lišta Kresba

Lišta Kresba obsahuje často používané nástroje pro úpravy. Po klepnutí na šipku vedle ikony se otevře nástrojová lišta s dalšími příkazy.

Lišta Najít

Nástrojová lišta Najít umožňuje rychle hledat obsah v dokumentech LibreOffice.

Lišta Obrázek

Lišta Obrázek se zobrazí, když do listu vložíte obrázek nebo vyberete již vložený.

Lišta Vlastnosti kresby

Lišta Vlastnosti objektu kresby pro objekty vybrané v listu obsahuje příkazy pro formátování a zarovnání.

Lišta Formátování textu

Lišta Formátování textu je zobrazena tehdy, je-li kurzor umístěn uvnitř objektu s textem, jako například v textovém poli nebo v objektu kresby. Obsahuje příkazy pro formátování a zarovnání.

Lišta Náhled tisku

Lišta Náhled tisku je zobrazena, když zvolíte Soubor - Náhled tisku.

Stavový řádek

Stavový řádek zobrazuje informace o aktuálním listu.

Vložit

Klepnutím na šipku vedle ikony bude otevřena nástrojová lišta Vložit , kde je možné do aktuálního listu vložit obrázky nebo speciální znaky.

Nástrojová lišta Klasifikace

Lišta Klasifikace obsahuje nástroje napomáhající bezpečnému nakládání s dokumenty.

Nástrojová lišta Klasifikace obsahuje seznamy napomáhající volbě zabezpečení dokumentu podle zásad pro kategorie BAF a úrovně BAILS. Zásady klasifikace jsou ukládány jako metadata do vlastních polí ve vlastnostech dokumentu (Soubor - Vlastnosti, karta Vlastní vlastnosti).

Podpořte nás!