List

Tato nabídka obsahuje příkazy umožňující měnit a spravovat list a jeho prvky.

Vložit řádky

Vloží řádky nad nebo pod aktivní buňku.

Vložit sloupce

Vloží sloupce vlevo nebo vpravo od aktivní buňky.

Vložit zalomení stránky

Tento příkaz vloží ruční zalomení řádku nebo sloupce, aby zajistil, že vaše data budou správně vytištěna. Lze vložit vodorovné zalomení nad, nebo svislé zalomení vlevo od aktivní buňky.

Odstranit buňky

Kompletně smaže vybrané buňky, řádky nebo sloupce Vzniklý prostor vyplní buňky pod nebo vpravo od smazaných buněk. Všimněte si, že vybraná volba mazání je uložena a znovu načtena při každém dalším vyvolání dialogu.

Smazat zalomení stránky

Zvolte typ zalomení stránky, které chcete odstranit.

Vyplnit

Automaticky vyplní buňky obsahem.

Smazání obsahu

Určuje obsah, který má být odstraněn z aktivní buňky nebo vybrané oblasti buněk. Je-li vybráno více listů, budou ovlivněny všechny listy.

Přesunout nebo kopírovat list

Přesune nebo zkopíruje list na nové místo v dokumentu nebo do jiného dokumentu.

Zobrazit list

Zobrazí listy dříve skryté pomocí příkazu Skrýt listy.

Smazat list

Po potvrzení odstraní aktuální list.

Barva karty listu

Otevře okno, ve kterém můžete kartě listu přiřadit barvu.

Události listu

Přiřadí makro události. Přiřazené makro se spustí automaticky pokaždé, když nastane zvolená událost.

Podpořte nás!