Data

Pomocí příkazů z nabídky Data můžete upravovat data v aktuálním listu. Můžete určit rozsahy, řadit a filtrovat data, počítat výsledky, sestavy dat a vytvořit kontingenční tabulku.

Řadit

Seřadí označené řádky podle podmínek, které určíte. LibreOffice automaticky rozezná a označí databázové oblasti.

Řadit vzestupně

Textová pole se řadí abecedně (A-Z), číselná pole podle hodnoty (0-9).

Řadit sestupně

Textová pole se řadí abecedně (Z-A), číselná pole podle hodnoty (9-0).

Automatický filtr

Automaticky filtruje označenou oblast buněk a vytvoří pole se seznamem, ve kterém je možné vybrat, které položky chcete zobrazit.

Další filtry

Obsahuje příkazy pro filtrování dat.

Definovat oblast

Definuje databázovou oblast založenou na označených buňkách v sešitu.

Vybrat oblast

Vybere databázovou oblast, kterou jste určili v Data – Definovat oblast.

Obnovit oblast

Aktualizuje oblast dat vloženou z externí databáze. Data v listu se aktualizují, aby odpovídaly datům v externí databázi.

Kontingenční tabulka

Kontingenční tabulka poskytuje přehled o velkém množství údajů. Kontingenční tabulku je možné přeskupit a zobrazit jiné přehledy údajů.

Spočítat

Příkazy pro přepočítání vzorců v buňkách.

Platnost

Určuje, která data jsou platná pro označenou buňku nebo oblast buněk.

Mezisoučty

Vypočítá mezisoučty pro označené sloupce. Pro automatický výpočet mezisoučtů a celkového součtu používá LibreOffice funkci SUM. Pro výpočet je také možné určit jinou funkci. LibreOffice automaticky rozezná definovanou databázovou oblast, když do ní umístíte kurzor.

Formulář

Formulář pro zadávání dat je nástroj, který usnadňuje zadávání údajů v sešitech. Pomocí formuláře pro zadávání dat můžete zadávat, upravovat a odstraňovat záznamy (nebo řádky) dat a vyhnout se nutnosti horizontálně posouvat zobrazení, pokud má tabulka mnoho sloupců nebo pokud jsou některé sloupce velmi široké.

Proudy

Vytvoří pro sešity živé datové proudy.

XML zdroj

Importuje XML data do tabulky.

Vícenásobné operace

Použije stejný vzorec na různé buňky, ale s jinými hodnotami parametrů.

Text do sloupců

Otevře dialogové okno Text do sloupců, ve kterém určíte, jak se obsah vybraných buněk převede na více buněk.

Konsolidovat

Sloučí údaje z jedné či více nezávislých oblastí buněk a spočítá novou oblast podle funkce, kterou určíte.

Seskupení a souhrn

Možné je vytvořit souhrn dat a seskupit řádky a sloupce dohromady, abyste mohli sbalovat a rozbalovat skupiny jediným klepnutím.

Statistika

Pomocí statistických nástrojů můžete v Calcu provést komplexní analýzu dat.

Podpořte nás!