Nástroje

Nabídka Nástroje obsahuje příkazy pro kontrolu pravopisu, sledování odkazů v listech, hledání chyb a zadávání scénářů.

Také je možné vytvářet a přiřazovat makra, nastavovat vzhled a chování nástrojových lišt, nabídek, klávesnice, nebo určit standardní volby aplikací LibreOffice.

Kontrola pravopisu

Ruční kontrola pravopisu.

Jazyk

Otevře podnabídku, kde je možné si vybrat příkazy spojené s jazykem.

Nastavení automatických oprav

Nastavení možností pro automatické náhrady textu během psaní.

Obrázková mapa

Umožňuje připojit URL k určitým oblastem v obrázku nebo skupině obrázků. Obrázková mapa je skupina jedné či více takových oblastí.

Hledání řešení

Otevře dialog, kde je možné vyřešit rovnici s proměnnou.

Řešitel

Otevře dialogové okno Řešitel. Řešitel umožňuje řešit matematické problémy s více neznámými proměnnými a omezujícími podmínkami, a to pomocí metod hledání řešení (goal seeking).

Detektiv

Tento příkaz aktivuje Detektiva sešitu. Pomocí Detektiva je možné sledovat závislosti aktuálního vzorce na dalších buňkách sešitu.

Scénáře

Definuje scénář pro vybranou oblast listu.

Zamknout dokument

Příkaz Uzamknout list nebo Uzamknout strukturu sešitu zabrání změnám buněk v listech a listů v dokumentu. Je možné nastavit heslo. Je-li nastaveno heslo, odstranění ochrany je možné pouze po jeho správném zadání.

Makra

Umožňuje zaznamenávat, spravovat a upravovat makra.

Správce rozšíření

Ve správci rozšíření lze přidávat, odstraňovat, zakazovat, povolovat a aktualizovat rozšíření LibreOffice.

Nastavení XML filtrů

Otevře dialogové okno Nastavení XML filtrů, kde je možné vytvářet, upravovat, mazat a testovat filtry pro import a export XML souborů.

Přizpůsobit

Umožňuje si přizpůsobit nabídky, místní nabídky, klávesové zkratky, nástrojové lišty a přiřazení maker v LibreOffice.

Možnosti

Tento příkaz otevře dialogové okno pro přizpůsobení nastavení programu.

Podpořte nás!