Formát

Nabídka Formát obsahuje příkazy pro formátování vybraných buněk, objektů a obsahu buněk.

Text

Otevře podnabídku, kde je možné zvolit příkazy pro formátování textu.

Vymazat přímé formátování

Odstraní z výběru přímé formátování.

Buňky

Zpřístupňuje nastavení a formátování vybraných buněk.

Řádek

Stanoví výšku řádků a skryje či zobrazí vybrané řádky.

Sloupec

Nastaví šířku sloupce a skryje či zobrazí vybrané sloupce.

List

Nastaví jméno listu a skryje či zobrazí vybrané listy.

Sloučení a zrušení sloučení buněk

Můžete vybrat oblast buněk a pak ji sloučit do jediné buňky. Opačným procesem můžete tuto spojenou buňku rozdělit opět na jednotlivé buňky.

Styl stránky

Otevře dialog, ve kterém je možné určit vzhled všech stránek v dokumentu.

Oblasti tisku

Spravuje oblasti tisku. Tištěny jsou pouze buňky nacházející se v oblastech tisku.

Znak

Změní písmo a formátování vybraných znaků.

Odstavec

Upraví formát aktuálního odstavce, např. odsazení nebo zarovnání.

Automatický formát

Použijte tento příkaz, chcete-li použít automatický formát na vybranou oblast nebo pro definování vlastních automatických formátů.

Podmíněné formátování

Pomocí podmíněného formátování můžete definovat podmínky určující to, který styl buňky bude na buňku v zadané oblasti použit, a to v závislosti na její hodnotě.

Ukotvit

Zobrazuje možnosti ukotvení pro vybraný objekt.

Zarovnání objektů

Zarovná vybrané objekty vzhledem k ostatním.

Zarovnání (textové objekty)

Nastaví zarovnání pro aktuální výběr.

Uspořádat

Změní pořadí vybraných objektů nad sebou.

Překlopit

Vodorovně nebo svisle překlopí vybraný objekt.

Seskupit

Seskupí vybrané objekty, aby bylo možné je přesunovat a formátovat jako jeden objekt.

Obrázek

Otevře podnabídku s možností úprav vlastností vybraného objektu.

Ovládací prvek

Otevře dialogové okno pro úpravu vlastností vybraného ovládacího prvku.

Formulář

V tomto dialogu je možné mimo jiné určit zdroj dat a událostí pro celý formulář.

Podpořte nás!