Vložit

Nabídka Vložitobsahuje příkazy pro vkládání nových prvků do aktuálního listu, například obrázků, textových polí, objektů, multimédií, názvů buněk a dalších.

Obrázek

Otevře dialogové okno pro výběr souboru a umožní vložit obrázek do aktuálního dokumentu.

Graf

Vloží graf zobrazující data z oblasti buněk či tabulky nebo výchozí data.

Minigrafy

Otevře dialogové okno Vlastnosti minigrafu pro určení vlastností minigrafu.

Kontingenční tabulka

Otevře dialog, ve kterém je možné vybrat zdroj pro kontingenční tabulku a poté tabulku vytvořit.

Multimédia

Tato podnabídka obsahuje různé zdroje, ze kterých lze vložit obrázek, zvuk nebo video.

Objekt OLE

Vloží do dokumentu vložený nebo odkazovaný objekt, jako jsou vzorce, QR kódy a objekty OLE.

Tvar

Tato podnabídka obsahuje běžné tvary (čára, kruh, trojúhelník či čtverec) a tvary symbolů (smajlík, srdce, květina), které je možné vložit do dokumentu.

Funkce

Otevře Průvodce funkcí, který pomáhá interaktivně vytvářet vzorce.

Vložit název

Vloží pojmenovanou oblast buněk na současnou pozici kurzoru s využitím dialogového okna Vložit názvy.

Textové pole

Nakreslí textový rámec s vodorovnou orientací textu. Natáhněte rámec do velikosti, jakou potřebujete, a poté napište nebo vložte text. Chcete-li text otočit, otočte rámcem.

Komentář

Vloží komentář k vybranému textu, snímku prezentace, stránce kresby nebo na aktuální pozici kurzoru v sešitu.

Písmomalba

Otevře dialogové okno Písmomalba, ze kterého můžete do dokumentu vložit stylizovaný text, který nelze vytvořit pomocí formátování písma.

Dialog pro hypertextové odkazy

Otevře dialogové okno, které umožňuje vytvářet a upravovat hypertextové odkazy.

Speciální znak

Umožňuje vkládat znaky z množiny symbolů nalezených v nainstalovaných písmech.

Formátovací značka

Otevře podnabídku umožňující vložit zvláštní formátovací značky, jako je nezlomitelná mezera, volitelné rozdělení nebo nulová mezera.

Datum

Vloží do buňky aktuální datum.

Čas

Vloží do buňky aktuální čas.

Pole

Otevře podnabídku umožňující vložit do buňky datum, název listu nebo název dokumentu.

Záhlaví a zápatí

Určuje nebo nastavuje formát záhlaví nebo zápatí pro použitý styl stránky.

Ovládací prvek formuláře

Tato podnabídka obsahuje ovládací prvky formuláře, které je možné vložit do dokumentu, například textové pole, zaškrtávací pole, tlačítko volby nebo pole seznamem.

Podpisový řádek

Vloží do dokumentu obrázkové pole představující podpisový řádek.

Podpořte nás!