Vložit

Nabídka Vložit obsahuje příkazy pro vkládání nových prvků do dokumentu, např. buněk, řádků, listů a názvů buněk.

Buňky

Otevře dialog Vložit buňky, pomocí kterého je možné vložit buňky.

List

Určuje podrobnosti pro vložení nového listu. Buď vytvoří nový list, nebo vloží již existující list ze souboru.

List ze souboru

Vloží list z jiného souboru (sešitu).

Odkaz na externí data

Vloží do aktuálního souboru propojení na data ze souboru typu HTML, Calc, CSV nebo Excel. Data musí být v pojmenované oblasti.

Speciální znak

Umožňuje vkládat znaky z množiny symbolů nalezených v nainstalovaných písmech.

Formátovací značka

Otevře podnabídku umožňující vložit zvláštní formátovací značky, jako je nezlomitelná mezera, nezlomitelný spojovník a volitelné rozdělení.

Hypertextový odkaz

Otevře dialog, který vám umožňuje vytvářet a upravovat hypertextové odkazy.

Funkce

Otevře Průvodce funkcí, který vám pomůže interaktivně vytvářet vzorce.

Pojmenované oblasti a výrazy

Pojmenovat lze různé oblasti v sešitu. Pokud různé části pojmenujete, můžete snadno procházet sešity a hledat informace.

Komentář

Vloží komentář k vybranému textu, snímku prezentace, stránce kresby nebo na aktuální pozici kurzoru v sešitu.

Multimédia

Tato podnabídka obsahuje různé zdroje, ze kterých lze vložit obrázek, zvuk nebo video.

Zvuk nebo video

Vloží do dokumentu zvukový nebo video soubor.

Objekt

Vloží do dokumentu objekt, například vzorec, 3D model, graf nebo objekt OLE.

Graf

Vloží graf.

Plovoucí rámec

Vloží do aktuálního dokumentu plovoucí rámec. Plovoucí rámce se používají v HTML dokumentech pro zobrazení obsahu jiného souboru.

Záhlaví a zápatí

Umožní určit formát záhlaví a zápatí.

Podpořte nás!