Vložit

Nabídka Vložitobsahuje příkazy pro vkládání nových prvků do aktuálního listu, například obrázků, textových polí, objektů, multimédií, názvů buněk a dalších.

Vkládání obrázků

Vloží do aktuálního dokumentu obrázek .

Graf

Vloží graf.

Kontingenční tabulka - Výběr zdroje

Otevře dialog, ve kterém je možné vybrat zdroj pro kontingenční tabulku a poté tabulku vytvořit.

Multimédia

Tato podnabídka obsahuje různé zdroje, ze kterých lze vložit obrázek, zvuk nebo video.

Objekt

Vloží do dokumentu objekt, například vzorec, 3D model, graf nebo objekt OLE.

Tvar

Tato podnabídka obsahuje běžné tvary (čára, kruh, trojúhelník či čtverec) a tvary symbolů (smajlík, srdce, květina), které je možné vložit do dokumentu.

Funkce

Otevře Průvodce funkcí, který pomáhá interaktivně vytvářet vzorce.

Pojmenované oblasti a výrazy

Pojmenovat lze různé oblasti v sešitu. Pokud různé části pojmenujete, můžete snadno procházet sešity a hledat informace.

Textové pole

Nakreslí textový rámec s vodorovnou orientací textu. Natáhněte rámec do velikosti, jakou potřebujete, a poté napište nebo vložte text. Chcete-li text otočit, otočte rámcem.

Komentář

Vloží komentář k vybranému textu, snímku prezentace, stránce kresby nebo na aktuální pozici kurzoru v sešitu.

Plovoucí rámec

Vloží do aktuálního dokumentu plovoucí rámec. Plovoucí rámce se používají v HTML dokumentech pro zobrazení obsahu jiného souboru.

Písmomalba

Otevře dialogové okno Písmomalba, ze kterého můžete do dokumentu vložit stylizovaný text, který nelze vytvořit pomocí formátování písma.

Hypertextový odkaz

Otevře dialog, který vám umožňuje vytvářet a upravovat hypertextové odkazy.

Speciální znak

Umožňuje vkládat znaky z množiny symbolů nalezených v nainstalovaných písmech.

Formátovací značka

Otevře podnabídku umožňující vložit zvláštní formátovací značky, jako je nezlomitelná mezera, nezlomitelný spojovník a volitelné rozdělení.

Datum

Vloží do buňky aktuální datum.

Čas

Vloží do buňky aktuální čas.

Pole

Otevře podnabídku umožňující vložit do buňky datum, název listu nebo název dokumentu.

Záhlaví a zápatí

Umožní určit formát záhlaví a zápatí.

Ovládací prvek formuláře

Tato podnabídka obsahuje ovládací prvky formuláře, které je možné vložit do dokumentu, například textové pole, zaškrtávací pole, tlačítko volby nebo pole seznamem.

Podpisový řádek

Vloží do dokumentu obrázkové pole představující podpisový řádek.

Podpořte nás!