Zobrazit

Tato nabídka obsahuje příkazy nastavující zobrazení dokumentu na obrazovce.

Běžné

Zobrazí běžný pohled na list.

Zalomení stránky

Nástrojové lišty

Otevře podnabídku k zobrazení a skrytí nástrojových lišt. Nástrojová lišta obsahuje ikony pro rychlý přístup k příkazům LibreOffice.

Lišta vzorců

Zobrazí nebo skryje lištu vzorců, která se používá pro vkládání a úpravu vzorců. Lišta vzorců je nejdůležitější nástroj při práci se sešity.

Stavový řádek

Zobrazí nebo skryje stavový řádek v dolní části okna.

Záhlaví sloupců a řádků

Zobrazí záhlaví sloupců a řádků.

Mřížka pro list

Zobrazí nebo skryje v aktuálním listu mřížku.

Zvýrazňování hodnot

V závislosti na typu zobrazí buňky zvýrazněné různými barvami.

Zobrazit vzorec

Zobrazí místo vypočteného výsledku pro buňku výraz se vzorcem.

Mřížka a vodítka

Přepne viditelnost bodů mřížky a vodítek, které pomáhají při přesouvání a přesném umisťování objektů.

Ukotvit řádky a sloupce

Rozdělí list v levém horním rohu aktivní buňky. Oblast vlevo nahoře již není možné posunovat.

Rozdělit okno

Rozdělí aktuální okno v levém horním rohu aktivní buňky.

Postranní lišta

Postranní lišta je svislý prvek grafického uživatelského rozhraní, který nabízí vlastnosti zobrazené podle kontextu, správu stylů, navigaci dokumentem a galerii multimédií.

Styly v Calcu

Buňkám a stránkám přiřadíte styly pomocí karty postranní lišty Styly a formátování. Styly je možné používat, aktualizovat, upravovat nebo vytvářet nové.

Galerie

Otevře na postranní liště kartu Galerie, na níž můžete vybrat obrázky a zvuky, které chcete vložit do dokumentu.

Navigátor

Aktivuje a deaktivuje Navigátor. Navigátor je ukotvitelné okno.

Seznam funkcí

Otevře na postranní liště kartu Seznam funkcí, na níž se zobrazí všechny funkce, které je možné vložit do dokumentu.

Zdroje dat

Zobrazí seznam databází, které jsou zaregistrovány v LibreOffice, a umožní spravovat obsah těchto databází.

Celá obrazovka

Zobrazí nebo skryje nabídky a nástrojové lišty aplikace Writer nebo Calc. Chcete-li režim zobrazení na celou obrazovku ukončit, klepněte na tlačítko Celá obrazovka nebo stiskněte klávesu Esc.

Přiblížení

Zmenší či zvětší velikost zobrazení v LibreOffice.

Podpořte nás!