Zobrazit

Tato nabídka obsahuje příkazy ovládající zobrazení dokumentu na obrazovce, umožňující změnit uživatelské rozhraní a obsah na postranní liště.

Běžné

Zobrazí běžný pohled na list.

Zalomení stránky

Uživatelské rozhraní

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

Nástrojové lišty

Otevře podnabídku k zobrazení a skrytí nástrojových lišt. Nástrojová lišta obsahuje ikony pro rychlý přístup k příkazům LibreOffice.

Lišta vzorců

Zobrazí nebo skryje lištu vzorců, která se používá pro vkládání a úpravu vzorců. Lišta vzorců je nejdůležitější nástroj při práci se sešity.

Stavový řádek

Zobrazí nebo skryje stavový řádek v dolní části okna.

Záhlaví sloupců a řádků

Zobrazí záhlaví sloupců a řádků.

Zobrazit mřížku

Zobrazí nebo skryje v aktuálním listu mřížku.

Mřížka a vodítka

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current page.

Zvýrazňování hodnot

V závislosti na typu zobrazí buňky zvýrazněné různými barvami.

Zobrazit vzorec

Zobrazí místo vypočteného výsledku pro buňku výraz se vzorcem.

Komentáře

Zobrazí komentáře buňky pro aktuální sešit.

Rozdělit okno

Rozdělí aktuální okno v levém horním rohu aktivní buňky.

Ukotvit řádky a sloupce

Rozdělí list v levém horním rohu aktivní buňky. Oblast vlevo nahoře již není možné posunovat.

Ukotvit buňky

Ukotví první sloupec nebo první řádek aktuálního sešitu.

Postranní lišta

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, media gallery and more features.

Styly

Buňkám a stránkám přiřadíte styly pomocí karty postranní lišty Styly a formátování. Styly je možné používat, aktualizovat, upravovat nebo vytvářet nové.

Galerie

Otevře na postranní liště kartu Galerie, na níž můžete vybrat obrázky a zvuky, které chcete vložit do dokumentu.

Navigátor

Aktivuje a deaktivuje Navigátor. Navigátor je ukotvitelné okno.

Seznam funkcí

Otevře na postranní liště kartu Seznam funkcí, na níž se zobrazí všechny funkce, které je možné vložit do dokumentu.

Zdroje dat

Zobrazí seznam databází, které jsou zaregistrovány v LibreOffice, a umožní spravovat obsah těchto databází.

Celá obrazovka

Zobrazí nebo skryje nabídky a nástrojové lišty aplikace Writer nebo Calc. Chcete-li režim zobrazení na celou obrazovku ukončit, klepněte na tlačítko Celá obrazovka nebo stiskněte klávesu Esc.

Přiblížení

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

Podpořte nás!