Nabídky

Pro práci se sešitem je možné použít následující příkazy z hlavní nabídky.

Ikona poznámky

Abyste mohli použít příkazy nabídky, musí být aktivní okno s dokumentem, se kterým chcete pracovat. Podobně, musíte vybrat objekt v dokumentu, pokud chcete použít příkazy nabídky spojené s tímto objektem.


Ikona upozornění

Nabídky závisejí na kontextu. To znamená, že jsou k dispozici ty položky nabídky, které jsou relevantní k právě prováděné operaci. Pokud se kurzor nachází v textu, jsou k dispozici všechny nabídky potřebné k úpravě textu. Pokud vyberete obrázek v dokumentu, zobrazí se všechny položky nabídky potřebné k úpravě obrázků.


Soubor

Tyto příkazy umožňují pracovat s aktuálním dokumentem, vytvořit nový dokument, otevřít stávající dokument nebo ukončit aplikaci.

Úpravy

Tato nabídka obsahuje příkazy pro úpravu obsahu aktuálního dokumentu.

Zobrazit

Tato nabídka obsahuje příkazy ovládající zobrazení dokumentu na obrazovce, umožňující změnit uživatelské rozhraní a obsah na postranní liště.

Vložit

Nabídka Vložitobsahuje příkazy pro vkládání nových prvků do aktuálního listu, například obrázků, textových polí, objektů, multimédií, názvů buněk a dalších.

Formát

Nabídka Formát obsahuje příkazy pro formátování vybraných buněk, objektů a obsahu buněk.

List

Tato nabídka obsahuje příkazy umožňující měnit a spravovat list a jeho prvky.

Data

Pomocí příkazů z nabídky Data můžete upravovat data v aktuálním listu. Můžete určit rozsahy, řadit a filtrovat data, počítat výsledky, sestavy dat a vytvořit kontingenční tabulku.

Nástroje

Nabídka Nástroje obsahuje příkazy pro kontrolu pravopisu, sledování odkazů v listech, hledání chyb a zadávání scénářů.

Okno

Obsahuje příkazy pro manipulaci a zobrazení oken dokumentů.

Nápověda

Nabídka Nápověda umožňuje spouštění a ovládání systému nápovědy LibreOffice.

Podpořte nás!