Použití zástupných znaků ve vzorcích

Zástupné znaky jsou speciální znaky, které lze používat ve vyhledávacích řetězcích předávaných jako argumenty do některých funkcí Calcu. Je možné je také využít při definování kritérií vyhledávání v dialogovém okně Najít a nahradit. Díky zástupným znakům lze nastavovat pokročilejší vyhledávání pomocí jediného vyhledávacího řetězce.

V závislosti na aktuálním nastavení aplikace podporuje LibreOffice Calc jako argumenty buď zástupné znaky, nebo regulární výrazy. Ve výchozím nastavení se jedná o zástupné znaky místo regulárních výrazů.

tip

Chcete-li se ujistit, že zástupné znaky jsou podporovány, zvolte a zkontrolujte, že je vybrána možnost Povolit zástupné znaky ve vzorcích. V tomto dialogovém okně můžete přepnout na použití regulárních výrazů volbou Povolit regulární výrazy ve vzorcích nebo můžete zvolit, že nebudou podporovány zástupné znaky ani regulární výrazy.


Podporovány jsou následující zástupné znaky:

Zástupný znak

Popis

? (otazník)

Odpovídá jedinému znaku. Například vyhledávací řetězec „k?s“ odpovídá slovům „kus“ a „kos“, ale už ne „kras“ nebo „pes“.

Neodpovídá ani řetězci „ks“, protože "?" musí odpovídat právě jednomu znaku, nikoliv výsledku o délce 0 znaků.

* (hvězdička)

Odpovídá jakékoliv posloupnosti znaků včetně prázdného řetězce. Například vyhledávací řetězec „*hrad“ ve výchozím nastavení LibreOffice odpovídá slovům „hrad“, „vinohrad“ i „výhrad“, ale už ne řetězci „zahrada“.

Pokud je v vypnuta možnost Vyhledávací kritéria = a <> musí platit pro celé buňky, bude odpovídat vyhledávacímu řetězci „*hrad“ také „zahrada“.

~ (vlnovka)

Ruší speciální význam otazníku, hvězdičky nebo vlnovky, která za ní bezprostředně následuje.

Například vyhledávací řetězec „kolik?“ odpovídá řetězci „kde?“, ale už ne výrazům „kdes“ nebo „kde~s“.


tip

Zástupné znaky podporuje jak LibreOffice Calc, tak Microsoft Excel. Proto pracujte se zástupnými znaky místo s regulárními výrazy, vyžadujete-li interoperabilitu mezi těmito aplikacemi. Pokud však interoperabilita není nezbytná, zvažte použití regulárních výrazů, které nabízejí pokročilejší možnosti vyhledávání.


Podporované funkce sešitu

Zástupné znaky jsou podporovány v následujících funkcích sešitu:

Příklady zástupných znaků ve vzorcích

V následujících příkladech se předpokládá, že jsou v povoleny možnosti Povolit zástupné znaky ve vzorcích a Vyhledávací kritéria = a <> musí platit pro _celé buňky.

=COUNTIF(A1:A10;"Chi*") zjistí počet buněk v oblasti A1:A10, které obsahují řetězce začínající na „Chi“, za nímž následuje žádný znak nebo následuje libovolný počet znaků.

=SUMIF(A1:A5;"A??";B1:B5) sečte ty hodnoty v oblasti B1:B5, kterým odpovídají v oblasti A1:A5 hodnoty začínající na „A“, za nímž následují právě dva další znaky.

note

Při porovnávání zástupných znaků se nerozlišuje velikost písmen, „A?“ bude tudíž odpovídat jak „A1“, tak „a1“.


Podpořte nás!