Vkládání externích dat do tabulky (Webový dotaz)

Pomocí importního filtru Webový dotaz (LibreOffice Calc) lze do sešitu vložit data z tabulek v HTML dokumentech.

Stejným způsobem lze vkládat pojmenované oblasti z Calcu nebo z tabulky Microsoft Excel.

Dostupné jsou tyto metody vkládání:

Vložení pomocí dialogu

  1. Umístěte kurzor do buňky, kam chcete vložit nový obsah.

  2. Zvolte List - Externí odkazy. Otevře se dialogové okno Externí data.

  3. Zadejte URL HTML dokumentu nebo název sešitu. Poté stiskněte Enter. Klepnutím na tlačítko Procházet otevřete dialogové okno pro výběr souboru.

  4. Ve větším seznamu dialogu vyberte pojmenované oblasti nebo tabulky, které chcete vložit.

  5. Také je možné určit, že se oblasti či tabulky mají aktualizovat každých x sekund.

Importní filtr může vytvářet názvy pro oblasti buněk za běhu. Zachová se co nejvíce formátování, ovšem záměrně filtr nenačítá obrázky.

Vložení z Navigátoru

  1. Otevřete dva dokumenty: sešit LibreOffice Calc, do kterého chcete vložit externí data (cílový dokument) a dokument, ze kterého pocházejí externí data (zdrojový dokument).

  2. V cílovém dokumentu otevřete okno Navigátor.

  3. V poli se seznamem umístěném v dolní části okna Navigátor vyberte zdrojový dokument. V okně Navigátor se zobrazí názvy oblastí a databází nebo tabulky obsažené ve zdrojovém dokumentu.

  4. Vyberte v navigátoru způsob přetáhnutí Vložit jako odkazIkona.

  5. Přetáhněte požadovaná externí data z okna Navigátor do cílového dokumentu.

Pokud jste jako zdrojový dokument otevřeli HTML dokument s filtrem webový dotaz, najdete v Navigátoru tabulky pojmenované postupně od "HTML_table1" a také dva vytvořené rozsahy:

Úprava externích dat

Podpořte nás!