Vytváření názvů buněk

Povolené názvy

Názvy v Calcu mohou obsahovat písmena, číselné znaky a znak podtržení. Názvy musí začínat písmenem nebo znakem podtržení.

Povolené speciální znaky:

Názvy nesmí být stejné jako odkazy na buňky. Například nemůžete použít název A1, protože A1 je odkaz na buňku vlevo nahoře.

Názvy nesmí začínat písmeny C nebo R následovanými čísly; jako názvy nejsou povoleny ani jednotlivé znaky C a R. Další informace naleznete u funkce ADDRESS.

Názvy rozsahů buněk nesmí obsahovat mezery. V názvech listů a dokumentů jsou mezery povoleny.

Pojmenování buněk a vzorců

Správným způsobem odkazování na buňky a oblasti buněk ve vzorcích je používání názvů. Například dejte oblasti buněk A1:B2 název Start. Potom je možné používat vzorce jako "=SUM(Start)". I když přidáte nebo vložíte sloupce či řádky, LibreOffice stále rozpozná nazvané oblasti. Názvy nesmí obsahovat mezeru.

Například je mnohem jednodušší mít vzorec pro výpočet ceny s daní "=Cena*DPH" namísto "= A5 * B12". Takže si můžete nazvat buňku A5 "Cena" a buňku B12 "DPH."

Pro vytvoření názvů často používaných vzorců nebo jejich částí použijte dialog Definovat jména. Zadání názvů oblastí:

  1. Vyberte buňku nebo oblast buněk a zvolte List - Pojmenované oblasti a výrazy - Definovat. Zobrazí se dialog Definovat název.

  2. Do pole Název zadejte jméno pro označenou oblast. Klepněte na Přidat. Nové jméno se objeví ve spodním seznamu. Klepnutím na OK uzavřete dialog.

V tomto dialogu můžete také pojmenovat další oblasti buněk tím, že nejprve napíšete název a potom vyberete příslušné buňky.

Při psaní názvu do vzorce se po napsání několika prvních písmen zobrazí celý název jako tip.

Podpořte nás!