Platnost obsahu buněk

Pro každou buňku je možné předem stanovit, jaká data do ní lze zadat. Neplatné údaje budou odmítnuty.

Ikona upozornění

Pravidla pro platnost se kontrolují při zadávání nové hodnoty. Byla-li do buňky už dříve zadána nedovolená hodnota nebo do ní hodnotu přenesete buď přetažením, nebo kopírováním a vložením, kontrola platnosti se neprovádí.


Ikona poznámky

Kdykoliv můžete zvolit Nástroje - Detektiv a příkaz Označit neplatná data, čímž zobrazíte buňky s neplatnými hodnotami.


Použití platnosti obsahu buněk

  1. Vyberte buňky, pro které chcete vytvořit nové pravidlo pro platnost.

  2. Zvolte Data - Platnost.

  3. Na kartě Kritéria zadejte podmínky pro nově zadávané hodnoty.

  4. Zvolte možnost v poli Povolit.

  5. Vyberete-li "Celá čísla", hodnoty jako "12,5" nebudou uznány, i kdyby splňovaly všechny ostatní podmínky. "Datum" povoluje zápis v lokálním formátu data a také ve tvaru sériového data. Stejně tak volba "Čas" povoluje zadání ve tvaru "12:00" či sériového času. "Délka textu" stanoví, že buňky mohou obsahovat pouze text.

    Pro zadání seznamu platných hodnot zvolte "Seznam".

  6. Zadejte další podmínku do pole Data. Podle vybrané možnosti se mohou objevit další nastavení.

Po nastavení podmínek platnosti je možné na dalších dvou kartách nastavit nápovědu pro zadávání a chybová hlášení:

Chcete-li zobrazit chybové hlášení, zaškrtněte Zobrazit chybové hlášení, pokud jsou zadány neplatné hodnoty.

Ikona poznámky

Po změně akce na kartě Chybové hlášení a uzavření dialogového okna klepnutím na OK musíte nejprve přesunout kurzor na jinou buňku, aby se změny projevily.


Podpořte nás!