Uživatelem definované funkce

Uživatelem definované funkce v LibreOffice Calc použijte takto:

Definování funkce v LibreOffice Basic

 1. Zvolte Nástroje - Makra - Upravit makra.

 2. Zobrazí se IDE Basic.

 3. V okně Katalog objektů poklepejte na modul, v němž si přejete makro uložit.

 4. Zadejte kód funkce. V našem příkladu si nadefinujeme funkci VOL(a; b; c), která počítá obsah kvádru o stranách a, b a c:


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

Zkopírování funkce do dokumentu

V kroku 2 "Definování funkce v LibreOffice Basic" jste v dialogu Makra klepli na Upravit. Jako výchozí je v poli Makro z vybrán modul Moje makra - Standard - Module1. Knihovna Standard je uložena lokálně ve vašem domovském adresáři.

Chcete-li zkopírovat uživatelem definovanou funkci do dokumentu Calc:

 1. Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - Basic.

 2. V poli Makro z vyberte Moje makra - Standard - Module1 a klepněte na tlačítko Upravit.

 3. V rozhraní IDE jazyka Basic označte zdrojový kód funkce a zkopírujte jej do schránky.

 4. Zavřete okno rozhraní IDE jazyka Basic.

 5. Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - Basic.

 6. V poli Makro z vyberte (název dokumentu Calc) - Standard - Module1 a klepněte na tlačítko Upravit.

 7. Vložte obsah schránky do dokumentu do rozhraní IDE jazyka Basic.

Použití uživatelem definované funkce v LibreOffice Calc

Máte-li definovánu funkci VOL(a; b; c) v rozhraní IDE jazyka Basic, je možné ji používat stejně jako vestavěné funkce LibreOffice Calc.

 1. Otevřete dokument Calcu a do buněk A1, B1 a C1 zadejte hodnoty pro parametry a, b a c.

 2. Nastavte kurzor do jiné buňky a zadejte:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Bude proveden výpočet funkce a ve vybrané buňce se zobrazí jeho výsledek.

Podpořte nás!