Zápis víceřádkového textu

Stisknutím kláves +Enter vložíte ruční zalomení řádku. Tato klávesová zkratka funguje přímo v buňkách nebo na vstupním řádku. Vstupní řádek lze rozšířit na více řádků pomocí vpravo umístěného tlačítka se šipkou dolů.

Chcete-li, aby se text automaticky zalomil podle pravého okraje buňky, postupujte následovně:

  1. Vyberte všechny buňky, v nichž chcete text automaticky zalomit podle pravého okraje.

  2. V nabídce Formát - Buňky - Zarovnání zaškrtněte možnost Automaticky zalomit text a klepněte na OK.

note

Aby automatické zalamování fungovalo v souborech XLS, je nutné příslušným řádkům nastavit optimální výšku.


Podpořte nás!