Formátování čísel jako textu

Čísla lze v LibreOffice Calc formátovat jako text. Otevřete místní nabídku buňky či oblasti buněk a zvolte Formát buněk - Čísla, potom vyberte "Text" v poli Kategorie. Všechna čísla posléze zadaná do buněk v naformátované oblasti budou interpretována jako text. Tato "čísla" jsou zobrazena zarovnaná doleva, stejně jako ostatní text.

Pokud už jsou v buňkách zadána čísla a posléze byl jejich formát změněn na "Text", čísla zůstanou čísly. Nebudou zkonvertována. Pouze čísla zadaná až poté, či čísla poté upravená, budou převedena na text.

Chcete-li zadat čísla přímo jako text, zadejte nejprve apostrof ('). Například roky v záhlaví sloupců je možné zadat jako '1999, '2000 a '2001. Apostrof v buňce není zobrazen, pouze určuje, že se číslo má interpretovat jako text. To se hodí, zadáváte-li například telefonní číslo či PSČ začínající nulou (0), protože nula (0) je na začátku čísel v běžném formátu čísla odstraněna.

Podpořte nás!