Sloučení a zrušení sloučení buněk

Můžete vybrat oblast buněk a pak ji sloučit do jediné buňky. Opačným procesem můžete tuto spojenou buňku rozdělit opět na jednotlivé buňky.

note

Když kopírujete buňky do cílové oblasti obsahující sloučené buňky, napřed se v cílové oblasti sloučení zruší a pak se kopírované buňky vloží. Pokud kopírujete sloučené buňky, jejich stav se zachová.


Sloučit buňky

warning

Sloučení buněk může způsobit chyby výpočtu ve vzorcích v tabulce.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte a přetažením vyberte buňky, které se mají sloučit. Poté proveďte jednu z následujících možností:

Na nástrojové liště Formátování klepněte na:

Ikona Sloučit buňky

Sloučit buňky

Nebo otevřete klepnutím pravým tlačítkem místní nabídku a zvolte Sloučit buňky.
Nachází-li se v nabídce pouze volba Zrušit sloučení buněk, vybraná oblast již sloučené buňky obsahuje a nelze ji dále slučovat.

Nebo na postranní liště na kartě Vlastnosti zaškrtněte pole Sloučit buňky.

Nebo zvolte Formát - Sloučit a zrušit sloučení buněk - Sloučit buňky

Nebo zvolte Formát - Sloučit a zrušit sloučení buněk - Sloučit buňky a zarovnat na střed

Buňky se sloučí a obsah bude zarovnán na střed sloučené buňky.


Buňky nelze opětovně sloučit, aniž by bylo předtím jejich sloučení zrušeno.

note

Slučování výběru buněk, který už částečně obsahuje sloučené buňky, je možný pomocí Zrušit sloučení buněk a následným příkazem Sloučit výběr bez změny původního výběru. Výsledek bude záviset na tom, jaké možnosti byly při slučování buněk zvoleny v níže popsaném dialogovém okně Sloučit buňky.


Vícenásobný výběr není podporován, musí být vždy obdélníkový.

Sloučená buňky získá název a obsah první buňky výběru.

Má-li se sloučit více než jedna buňka, která má obsah, otevře se dialogové okno Sloučit buňky.

Možnosti dialogového okna Sloučit buňky

K dispozici jsou tři možnosti:

Zrušit sloučení buněk

Pro přístup k tomuto příkazu...

Vyberte buňku nebo oblast zahrnující buňky, jejichž sloučení se má zrušit, a poté proveďte jednu z následujících možností:

Na nástrojové liště Formátování klepněte na:

Ikona Zrušit sloučení buněk

Nebo otevřete klepnutím pravým tlačítkem místní nabídku a zvolte Zrušit sloučení buněk.
Nachází-li se v nabídce pouze volba Sloučit buňky, vybraná oblast žádné sloučené buňky neobsahuje.

Nebo na postranní liště na kartě Vlastnosti zrušte zaškrtnutí pole Sloučit buňky.

Nebo zvolte Formát - Sloučit a zrušit sloučení buněk - Zrušit sloučení buněk

Nebo přepněte volbu Formát - Sloučit a zrušit sloučení buněk - Sloučit buňky a zarovnat na střed


D'oh! You found a bug (text/shared/01/05100200.xhp#unmergecells not found).

Podpořte nás!