Sloučení a rozdělení buněk

Můžete označit několik sousedících buněk a sloučit je do jedné buňky. A naopak můžete tuto spojenou velkou buňku rozdělit opět na jednotlivé buňky.

Ikona poznámky

Když kopírujete buňky do cílové oblasti obsahující sloučené buňky, napřed se v cílové oblasti sloučení zruší a pak se kopírované buňky vloží. Pokud kopírujete sloučené buňky, jejich stav se zachová.


Sloučení buněk

  1. Označte sousedící buňky.

  2. Zvolte Formát - Sloučit buňky - Sloučit buňky. Pokud zvolíte Formát - Sloučit buňky - Sloučit buňky a zarovnat na střed, bude obsah sloučené buňky zarovnán na střed.

Rozdělení buněk

  1. Umístěte kurzor do buňky, kterou chcete rozdělit.

  2. Zvolte Formát - Sloučit buňky - Rozdělit buňky.

Odkazy na jiné listy

Podpořte nás!