Horní a dolní index

  1. V buňce označte text, který chcete mít jako horní či dolní index

    Pokud, například, chcete zapsat H20 s 2 jako dolním indexem, označte v buňce 2 (nikoliv ve vstupní řádce).

  2. Otevřete místní nabídku a zvolte Znak. Zobrazí se dialog Znak.

  3. Klepněte na kartu Umístění písma.

  4. Označte volbu Dolní index a klepněte na tlačítko OK.

Podpořte nás!