Using Subtotal Tool

V aplikaci Calc dostupný nástroj Mezisoučty představuje pokročilejší alternativu funkce SUBTOTAL. Na rozdíl od této funkce, kterou lze použít pouze pro jedinou matici, pomocí nástroje Mezisoučty můžete pracovat až se třemi maticemi uspořádanými v pojmenovaných sloupcích. Je také možné seskupovat mezisoučty podle kategorie a automaticky je řadit, díky čemuž není nutné používat automatické filtry ani filtrovat kategorie ručně.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Mezisoučty.


Použití nástroje Mezisoučty

Chcete-li na list vložit mezisoučty:

  1. Vyberte oblast buněk, pro kterou si přejete mezisoučty vypočítat, a nezapomeňte zahrnout záhlaví s popisky sloupců. Můžete také klepnout na nějakou buňku z oblasti dat a nechat oblast automaticky rozpoznat.

  2. Volbou Data - Mezisoučty otevřete dialogové okno Mezisoučty.

  3. V rozbalovacím poli Seskupit podle na kartě 1. skupina vyberte podle názvu sloupec. Podle hodnot z tohoto sloupce budou seskupeny a seřazeny položky z oblasti buněk vybrané v kroku 1.

  4. V poli Spočítat mezisoučty pro na kartě 1. skupina vyberte sloupec s hodnotami, pro něž se mají mezisoučty vypočítat. Pokud v tomto sloupci později hodnoty změníte, mezisoučty se automaticky přepočítají.

  5. V poli Použít funkci na kartě 1. skupina vyberte funkci, která se použije pro výpočet mezisoučtů pro sloupec vybraný v kroku 4.

  6. Kroky 4 a 5 na kartě 1. skupina opakujte, chcete-li vytvořit mezisoučty i pro další sloupce.

  7. Na kartách 2. skupina a 3. skupina můžete vytvořit dvě další kategorie mezisoučtů, a to tak, že zopakujete kroky 3 až 6. Nechcete-li další skupiny přidávat, ponechte v poli Seskupit podle na příslušné kartě hodnotu „- nic -“.

  8. Klepněte na OK. Do vybrané oblasti buněk se přidají řádky s mezisoučty a celkovou hodnotou.

Souhrny mezisoučtů

Po výpočtu mezisoučtů se vlevo od sloupce s čísly řádků vloží souhrny, které představují hierarchickou strukturu mezisoučtů. Umožňují skrývat či zobrazovat data na různých úrovních této hierarchie, a to pomocí čísel úrovní v horní části souhrnů nebo pomocí označení skupin znaménky plus (+) a minus (-).

To je vhodné v případě mnoha mezisoučtů, kdy můžete jednoduše skrýt podrobnosti na nižších úrovních (například na úrovni jednotlivých položek) a soustředit se na celkový souhrn dat.

Chcete-li souhrny vypnout, zvolte Data - Seskupení a souhrn - Odstranit souhrny. Znovu je zobrazíte volbou Data - Seskupení a souhrn - Automatické souhrny.

Podpořte nás!