Filtr: Použití pokročilých filtrů

  1. Zkopírujte záhlaví sloupců oblasti, kterou chcete filtrovat, do prázdné části listu a zadejte kritéria do řádků pod záhlavím. Horizontálně zadaná kritéria jsou vyhodnocována s logickým AND a vertikálně zadaná data s logickým OR.

  2. Po vytvoření matice filtru označte oblast, na kterou chcete filtr použít. Zvolením Data - Filtr - Pokročilý filtr otevřete dialog Rozšířený filtr, kde je možné definovat parametry filtru.

  3. Klepněte na OK a uvidíte, že jsou zobrazeny pouze ty řádky, které odpovídají parametrům filtru. Ostatní řádky jsou dočasně skryty, je možné je zobrazit volbou Formát - Řádky - Zobrazit.

Příklad

Otevřete sešit s velkým počtem záznamů. Jako příklad poslouží fiktivní dokument Obrat, ale lze místo něj použít jakýkoliv jiný. Dokument má následující rozvržení:

A

B

C

D

E

1

Měsíc

Standardní

Pracovní

Luxusní

Apartmán

2

Leden

125600

200500

240000

170000

3

Únor

160000

180300

362000

220000

4

Březen

170000

a tak dále.


Zkopírujte řádek 1 se záhlavím řádků (názvy polí) například do řádku 20. Zadejte kritéria spojená logickým OR do řádků 21, 22 a tak dále.

A

B

C

D

E

20

Měsíc

Standardní

Pracovní

Luxusní

Apartmán

21

Leden

22

<160000


Znamená, že budou vidět pouze řádky, kde je měsíc Leden ve sloupci Měsíc nebo (OR) hodnota menší než 160000 ve sloupci Standardní.

Zvolte Data - Filtr - Rozšířený filtr a vyberte oblast A20:E22. Po klepnutí na OK budou vidět pouze filtrované řádky. Ostatní budou skryty.

Podpořte nás!