Použití pokročilých filtrů

  1. Zkopírujte záhlaví sloupců oblasti, kterou chcete filtrovat, do prázdné části listu a zadejte kritéria do řádků pod záhlavím. Horizontálně zadaná kritéria jsou vyhodnocována s logickým AND a vertikálně zadaná data s logickým OR.

  2. Po vytvoření matice filtru vyberte oblast listu, na kterou chcete filtr použít. Volbou Data - Další filtry - Rozšířený filtr otevřete dialogové okno Rozšířený filtr, kde je možné definovat parametry filtru.

  3. Po klepnutím na OK se zobrazí pouze ty řádky z původního listu, které odpovídají parametrům filtru. Ostatní řádky jsou dočasně skryty a je možné je zobrazit volbou Formát - Řádky - Zobrazit.

Příklad

Otevřete sešit s velkým počtem záznamů. Jako příklad poslouží fiktivní dokument Obrat, ale lze místo něj použít jakýkoliv jiný. Dokument má následující rozvržení:

A

B

C

D

E

1

Měsíc

Standardní

Pracovní

Luxusní

Apartmán

2

Leden

125600

200500

240000

170000

3

Únor

160000

180300

362000

220000

4

Březen

170000

a tak dále.


Zkopírujte řádek 1 se záhlavím řádků (názvy polí) například do řádku 20. Zadejte kritéria spojená logickým OR do řádků 21, 22 a tak dále.

A

B

C

D

E

20

Měsíc

Standardní

Pracovní

Luxusní

Apartmán

21

Leden

22

<160000


Znamená to, že se zobrazí pouze řádky s měsícem Leden ve sloupci Měsíc nebo (OR) s hodnotou menší než 160 000 ve sloupci Standardní.

Zvolte Data - Další filtry - Rozšířený filtr a vyberte oblast A20:E22. Po klepnutí na OK se zobrazí pouze filtrované řádky. Ostatní budou skryty.

Podpořte nás!