Použití řazených seznamů

Seznamy umožňují zapsat jeden prvek seznamu do buňky a přetažením vyplnit následující buňky dalšími prvky seznamu.

Například zadejte "led" nebo "leden" do prázdné buňky. Buňku označte a klepněte myší na její pravý dolní roh. Potáhněte myší o několik buněk dolů či doprava. Když pustíte tlačítko myši, budou buňky vyplněny názvy měsíců.

Pokud nechcete vyplnit buňky různými hodnotami, podržte .

Předem připravené seznamy lze nalézt v - LibreOffice Calc - Řazené seznamy. Můžete si také podle svých potřeb vytvořit vlastní seznam textových řetězců, jakým může být například seznam poboček firmy. Když budete chtít později údaje z tohoto seznamu použít (například jako záhlaví), stačí zadat první název ze seznamu a rozšířit položku přetažením myší.

Podpořte nás!