Použití scénářů

Scénář LibreOffice Calc je sada hodnot buněk, které můžete použít ve výpočtech. Každému scénáři v listu přiřadíte název. Na jednom listu můžete určit několik scénářů, v každém jiné hodnoty buněk. Poté můžete snadno přepnout mezi hodnotami buněk pomocí názvu scénářů a okamžitě uvidíte výsledky. Scénáře jsou nástrojem, kterým můžete otestovat své analýzy "co když".

Tvorba vlastních scénářů

Pro vytvoření scénáře nejprve vyberte všechny buňky, ve kterých jsou data pro něj potřebná.

  1. Vyberte buňky obsahující hodnoty, které se budou měnit mezi scénáři. Pro výběr více buněk zmáčkněte klávesu a klikněte na každou buňku.

  2. Zvolte Nástroje - Scénáře. Zobrazí se dialog Vytvořit scénář.

  3. Zadejte název scénáře a nechte ostatní pole nezměněná. Zavřete dialog klepnutím na OK. Váš nový scénář je automaticky aktivován.

Použití scénářů

Scénáře lze vybírat též v Navigátoru:

  1. Otevřete Navigátor klepnutím na ikonu Navigátor na liště Standardní.

  2. V Navigátoru klepněte na ikonu Scénáře icon Ikona Scénáře.

Uvidíte definované scénáře a komentáře, které k nim byly zadány při vytvoření scénářů.

Ikona poznámky

Pokud vás zajímá, které hodnoty ve scénáři ovlivňují jiné hodnoty, zvolte Nástroje - Detektiv - Sledovat závislosti. Zobrazí se šipky k buňkám, které jsou přímo závislé na aktuální buňce.


Podpořte nás!