Zaokrouhlování čísel

V LibreOffice Calc jsou čísla zobrazeny zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

Změna počtu desetinných míst ve vybraných buňkách

  1. Označte všechny buňky, které chcete upravit.

  2. Zvolte Formát - Buňky a přepněte na kartu Čísla.

  3. V poli Kategorie vyberte Číslo. V části Možnosti změňte počet v poli Desetinná místa a uzavřete dialog klepnutím na OK.

Změna počtu desetinných míst všude

  1. Zvolte - LibreOffice Calc.

  2. Na stránce Výpočty změňte počet v poli Desetinná místa a uzavřete dialog klepnutím na OK.

Výpočty se zaokrouhlenými čísly místo přesných vnitřních hodnot

  1. Zvolte - LibreOffice Calc.

  2. Přejděte na stránku Výpočty. Zaškrtněte pole Přesnost podle zobrazení a uzavřete dialog klepnutím na OK.

Podpořte nás!