Přejmenování listu

Pojmenování listů je důležitá funkce pro vytváření čitelných a srozumitelných dokumentů.

tip

Název listu je nezávislý na názvu sešitu. Název sešitu zadáváte, když jej poprvé uložíte jako soubor.


Chcete-li v dokumentu přejmenovat list:

  1. Poklepejte na kartu listu nebo otevřete její místní nabídku a zvolte Přejmenovat list. Zobrazí se dialogového okno, kde je možné zadat nový název.

  2. Zadejte nové jméno a klepněte na OK.

  3. Jako další možnost přidržte klávesu a klepněte myší na jméno libovolného listu a zadejte nové jméno přímo.

note

Dokument může obsahovat až 10 000 jednotlivých listů, které musí mít různé názvy.


Omezení pro název listu

Názvy listů mohou obsahovat téměř libovolný znak. Následující znaky nejsou povoleny v názvech listů:

Jednoduchá uvozovka, znak s kódem Unicode U+0027, bývá také označování jako apostrof. Jiné znaky pro jednoduchou uvozovku, které se apostrofu podobají, například ʼ nebo , jsou povoleny.

Použití výchozí předpony pro názvy listů

Pro názvy nově vytvářených listů můžete nastavit předponu. Zvolte - LibreOffice Calc - Výchozí nastavení a zadejte název předponu v poli Předpona pro název nových listů.

Odkazování na názvy listů se speciálními znaky

Pokud název listu obsahuje jiné znaky než písmena, číslice a podtržítko, je nutné jej v odkazech na buňky uzavřít do jednoduchých uvozovek '. Uvozovku obsaženou ve jméně je potřeba zdvojit (napsat dvě jednoduché uvozovky).

Např. chcete odkázat na buňku A1 na listu s názvem List roku '99.

Odkaz je potřeba dát do jednoduchých uvozovek a uvozovku v názvu je nutné zdvojit:'List roku ''99'.A1

Podpořte nás!