Odstraňování duplicitních hodnot

Chcete-li v jednom sloupci, který může obsahovat duplicitní hodnoty, tyto duplicity odstranit a ponechat pouze jedinečné záznamy:

  1. Vyberte oblast hodnot, z níž se mají duplicitní hodnoty odstranit. Je nutné, aby se tyto hodnoty nacházely v jediném sloupci.

  2. Zvolte Data - Další filtry - Standardní filtr. Otevře se dialogové okno Standardní filtr.

  3. Ujistěte se, že sloupec vybraný v Název pole odpovídá sloupci, v němž jsou uloženy hodnoty. Pokud jste vybrali jediný sloupec, nastaví se toto pole automaticky.

  4. V poli Podmínka zvolte možnost = (znaménko rovná se). Jedná se o výchozí hodnotu.

  5. V poli Hodnota zvolte možnost Neprázdné.

  6. Klepněte na Možnosti a vyberte Bez duplikátů. Je-li první hodnotou záhlaví sloupce, zaškrtněte Oblast obsahuje popisky sloupců.

  7. Zaškrtněte Kopírovat výsledky a do vstupního pole níže zadejte adresu buňky pro vložení jedinečných hodnot.

  8. Klepněte na OK. Jedinečné hodnoty se vloží do oblasti, která bude začínat buňkou vybranou v předchozím kroku.

note

Možnost Bez duplikátů rozlišuje velikost písmen. Hodnoty „A“ i „a“ se proto považují za jedinečné.


Podpořte nás!