Adresy a odkazy, absolutní a relativní

Relativní adresování

Buňka nacházející se ve sloupci A a řádku 1 je adresována jako A1. Oblast sousedních buněk je možné adresovat tak, že nejprve zadáte souřadnice buňky nacházející se v oblasti vlevo nahoře, potom dvojtečku a za ni souřadnice buňky vpravo dole. Například čtverec, který je tvořen prvními čtyřmi buňkami v levém horním rohu, je adresován jako A1:B2.

Adresováním oblasti tímto způsobem vytváříte relativní odkaz k oblasti A1:B2. Relativní v tomto případě znamená, že když zkopírujete vzorce, bude odkaz k této oblasti upraven automaticky.

Absolutní adresování

Absolutní adresování je opakem relativního. Před každý znak či číslici v absolutní adrese je přidán znak $, například $A$1:$B$2.

Ikona tipu

LibreOffice může převést odkaz, na kterém je ve vstupní řádce umístěn kurzor, z relativního na absolutní a zpět stiskem klávesy F4. Zadáte-li relativní adresu jako A1, po prvním stisku uvedené klávesy se jak řádek tak sloupec převede na absolutní odkaz ($A$1). Po druhém stisku pouze řádek (A$1) a po třetím pouze sloupec ($A1). Stisknete-li klávesu ještě jednou, jak řádek, tak sloupec budou adresovány relativně (A1).


LibreOffice Calc zobrazuje odkazy ve vzorcích. Například klepnete-li na buňku se vzorcem =SUM(A1:C5;D15:D24), budou obě odkazované oblasti v listu zvýrazněny barevně. Část vzorce "A1:C5" může být modře a tato oblast v listu ohraničena stejným odstínem modré. Stejně tak bude část "D15:D24" a oblast v listu v barvě červené.

Použití relativních a absolutních odkazů

Čím je relativní odkaz odlišný? Předpokládejme, že chcete spočítat součet hodnot v oblasti buněk A1:B2 a zobrazit jej v buňce E1. Vzorec v buňce E1 by měl vypadat takto: =SUM(A1:B2). Budete-li později chtít před sloupec A vložit nový sloupec, budou prvky, které chcete sečíst, v buňkách B1:C2 a vzorec bude v buňce F1, nikoli E1. Po vložení nového sloupce budete proto muset zkontrolovat a opravit všechny vzorce na listu, případně i na dalších listech.

Naštěstí to LibreOffice dělá za vás. Po vložení nového sloupce A bude vzorec =SUM(A1:B2) automaticky změněn na =SUM(B1:C2). Po vložení nového řádku 1 budou čísla řádků též automaticky upravena. Při posunu odkazovaných buněk LibreOffice Calc vždy upraví absolutní i relativní odkazy na ně. Ale pozor, při kopírování vzorců budou upraveny pouze relativní odkazy, absolutní zůstanou beze změny.

Absolutní odkazy se používají při výpočtech, které odkazují na jednu konkrétní buňku v sešitu. Zkopírujete-li relativně vzorec odkazující na tuto konkrétní buňku do buňky pod ním, odkaz bude též posunut o jednu buňku níže, pokud jste ho ovšem nedefinovali pomocí absolutního adresování.

Kromě vkládání nových řádků a sloupců jsou odkazy upravovány při kopírování existujícího vzorce s odkazem na další buňky do jiného místa sešitu. Předpokládejme, že máte vzorec =SUM(A1:A9) v řádku 10. Chcete-li spočítat součet sousedícího sloupce, jednoduše zkopírujte tento vzorec do buňky vpravo od něj. Kopírovaný vzorec bude automaticky upraven na =SUM(B1:B9).

Podpořte nás!