Definování oblastí tisku na listu

Je možné stanovit, která oblast buněk v sešitu bude vytištěna.

Buňky, které nejsou součástí nastavené oblasti tisku, nebudou vytištěny ani exportovány. Listy bez nastavené oblasti tisku nebudou ani vytištěny, ani exportovány do PDF, pokud ovšem dokument není ve formátu Excelu.

Ikona poznámky

Pro soubory ve formátu Excelu platí, že každý list, který neobsahuje nastavenou oblast tisku, bude přesto vytištěn. Totéž platí i pro export sešitu ve formátu Excelu do PDF.


Definování oblasti tisku

 1. Označte buňky, které chcete tisknout.

 2. Zvolte Formát - Oblasti tisku - Definovat.

Přidání buněk do oblasti tisku

 1. Označte buňky, které chcete přidat do existující oblasti tisku.

 2. Zvolte Formát - Oblasti tisku - Přidat.

Zrušení oblasti tisku

Použití náhledu zalomení stránky k úpravě oblastí tisku

V Náhledu zalomení stránky jsou oblasti tisku a také zalomení stránky ohraničeny modrou čarou a obsahují uprostřed šedivé číslo stránky. Oblasti, které se netisknou, mají šedivé pozadí.

Nové zalomení stránky definujete přetažením okraje na jiné místo. Po definování nového zalomení stránky je automatické zalomení nahrazeno ručním.

Zobrazení a úprava oblastí tisku

 1. Zvolte Zobrazit - Náhled zalomení stránky.

  Ikona tipu

  Výchozí míru přiblížení v Náhledu zalomení stránky změníte tím, že poklepete na procentní údaj ve stavovém řádku a vyberete novou hodnotu.


 2. Upravte oblasti tisku.

  Změny velikosti oblasti tisku dosáhnete přetažením jejího okraje na nové místo.

  Ikona poznámky

  Ruční zalomení smažete jeho přetažením mimo oblast tisku.


  Oblast tisku smažete přetažením jednoho jejího okraje na protilehlý okraj.

 3. Režim Náhled zalomení stránky ukončíte volbou Zobrazit - Normální.

Podpořte nás!