Tisk listu na šířku

Mnoho možností pro tisk je možné definovat v Zobrazit - Zalomení stránky. Přetáhnutím dělících čar stanovte oblast buněk, která bude vytištěna na stránku.

Pro tisk na šířku postupujte následovně:

 1. Umístěte kurzor do listu, jehož obsah chcete vytisknout.

 2. Zvolte Formát - Styl stránky.

  Příkaz není dostupný, je-li sešit otevřen s ochranou proti zápisu. V takovém případě klepněte na ikonu Upravit soubor na liště Standardní.

 3. Vyberte kartu Stránka. Orientaci nastavte na Na šířku a klepněte na OK.

 4. Zvolte Soubor - Tisk. Zobrazí se dialog Tisk.

  V závislosti na ovladači tiskárny a operačním systému může být nutné klepnout na tlačítko Vlastnosti a změnit nastavení papíru i zde.

 5. V dialogovém okně Tisk vyberte na kartě Obecné obsah, který se má tisknout:

  Všechny listy - Vytisknou se všechny listy.

  Vybrané listy - Vytisknou se pouze vybrané listy. Vytisknou se tedy listy, jejichž název (v dolní části na kartách listů) je vybrán. Tento výběr změníte stisknutím při klepnutí na název listu.

  Vybrané buňky - Vytisknuty budou všechny vybrané buňky.

 6. Ze všech stránek, které jsou výsledkem výše uvedeného výběru, můžete vytisknout jen určitou část:

  Všechny stránky - Vytisknou se všechny výsledné stránky.

  Stránky - Zadejte stránky, které se mají vytisknout. Tyto stránky budou číslovány postupně od prvního listu. Pokud vidíte v náhledu zalomení stránky, že List1 bude vytisknut na 4 stránky a chcete vytisknout první dvě stránky Listu2, zadejte sem 5-6.

Máte-li pomocí Formát - Oblasti tisku definovánu oblast či oblasti, budou vytištěny pouze tyto oblasti tisku.

Podpořte nás!