Aktualizace kontingenčních grafů

Pokud byla změněna data zdrojového listu, musíte obnovit kontingenční tabulku a odpovídající kontingenční graf se zaktualizuje. Pro aktualizaci kontingenční tabulky (a tím i kontingenčního grafu):

Otevřít soubor s příkladem:

Podpořte nás!