Filtrování v kontingenčních grafech

Pro odfiltrování nechtěných dat v kontingenčních grafech se používají filtry. Můžete použít filtry v kontingenčním grafu nebo v kontingenční tabulce, protože výsledný graf je stejný.

Tlačítka v oblasti kontingenčního grafu

Tlačítka kontingenčního grafu jsou jedinečná pro kontingenční grafy, normální grafy nemají. Tlačítka zobrazují rozvržení kontingenčního tabulky, což jsou pole kontingenčního tabulky. Pole stránky se zobrazují v horní části. Pole řádků se zobrazují ve spodní části grafu vedle sebe a legenda zobrazuje tlačítka nad sebou ze sloupcových polí.

Tlačítka kontingečního grafu

Tlačítka obsahují pop-up akce. Pokud je použito nějaké filtrování, šipka se změní na modrou (podobně jako u kontingenční tabulky), takže je snazší vidět, kdy má nějaké pole nastaveno nějaký filtr.

Stávající pole stránek zobrazují to, co je filtrováno: když se nic nefiltruje, zobrazí se "- vše -", když jsou filtrovány některé údaje, zobrazí se "- vícenásobné -" a pokud je filtrována jen jedna hodnota, tato hodnota se zobrazí.

Otevřít soubor s příkladem:

Podpořte nás!